• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zadania

  Do zadań Wydziałowego Zespołu należy realizacja działań obejmujących w szczególności:

  1. ocenę i weryfikację procesu projektowania dydaktyki (efekty i programy kształcenia) z uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. przeglądy realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i monitorowanie praktyk,
  3. weryfikację systemu oceniania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  4. przeglądy środków wspomagających proces kształcenia, w tym danych, dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu,
  5. analizę wniosków z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale i proponowanie działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale, przedstawianych w postaci raportu zbiorczego (RZ),