Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 19.12.2016 przez Klinika Neurologii

  Nauka

  Tematyka naukowo-badawcza  


  • Zastosowanie metod elektrofizjologicznych (elektromiografii i elektroneurografii) w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego
  • Zachowanie (znaczenie poznawcze i diagnostyczne) odpowiedzi późnych mięśni na stymulację bodźcem elektrycznym (fala F , odruch H)
  • Zaburzenia poznawcze w chorobach układu nerwowego
  • Patogeneza i leczenie chorób naczyniowych mózgu
  • Farmakoterapia stwardnienia rozsianego
  • Zastosowanie metod neuroobrazowych (SPECT) w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego

  Stosowane techniki badawcze  


  • Elektrofizjologiczna diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych (ocena mięśni za pomocą elektromiografii oraz obwodowego układu nerwowego za pomocą elektroneurografii)
  • Badania Video-elektroencefalograficzne
  • Ultrasonografia dopplerowska
  • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego