• 06.05.2022 Zakład Farmakodynamiki

  Studenckie Koło Naukowe

   

  Opiekunowie studenckiego koła naukowego:

  • dr hab. n. farm. Bartłomiej Kałaska
   bartlomiej.kalaska@umb.edu.pl 
   tel. 857485660
  • dr hab. n. farm. Justyna Hermanowicz
   justyna.hermanowicz@umb.edu.pl 
   tel. 857485232

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  • Karol Depczyński
   38907@student.umb.edu.pl

   

  Członkowie koła:

  • Patrycja Ciborowska
  • Justyna Gwoździej
  • Kacper Jabłonowski
  • Robert Koper
  • Michalina Majzit
  • Rebeka Peszt
  • Natalia Rakowska
  • Natalia Sołowiej
  • Oliwia Szymaniuk
  • Aleksandra Szymanowicz
  • Daria Trocka
  • Jakub Wesołowski
  • Aleksandra Wiśniewska
  • Patrycja Woźniak
  • Sebastian Wybranowski
  • Paulina Zinkiewicz
  • Katarzyna Zolnik

   

  Prace wygłoszone przez członków koła na konferencjach naukowych:

  ---2019---

  1. A. Jakimczuk, J. Miklosz, B. Kalaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Antiplatelet effect of protamine is attenuated by heparin in rats and mice. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors; 28-30.11.2019, Lublin.

  2. J. Świętoń, B. Kalaska, J. Miklosz, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Heparin-binding copolymer, a safe reversal agent for low-molecular-weight heparins. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors; 28-30.11.2019, Lublin.

  3. Ż. Iwińska, J. Hermanowicz, A. Tankiewicz-Kwedlo, J. Iwanowska, K. Pawlak, D. Pawlak. Anticancer activities of hematopoietic growth factor and Brutton's tyrosine kinase inhibitor in breast cancer cells. 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society; 5-7.06.2019, Lublin.

   

  ---2018---

  1. P. Szymaniuk, M. Rakowska, A. Jaszewska, J. Mikłosz, B. Kałaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Kationowe polimery blokowe jako potencjalne związki poprawiające bezpieczeństwo i skuteczność terapii przeciwzakrzepowej w populacji geriatrycznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego "Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów"; 25-26.05.2018, Białystok.

   

  ---2017---

  1. A. Citkowska, B. Kałaska, T. Domaniewski, K. Pawlak. The association between kynurenine and the development of atherosclerosis in hypercholesterolemic ApoE-/-mice. BIMC, kwiecień 2017, Bialystok.

  2. M. Rakowska, A. Jaszewska, P. Szymaniuk, J. Mikłosz, B. Kałaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Wpływ kationowych polimerów blokowych na płytki krwi szczura. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu", 19-22 IX 2017, Kraków.

  3. A. Jaszewska, M. Rakowska, P. Szymaniuk, J. Mikłosz, B. Kałaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Ocena wpływu kationowych polimerów blokowych na proces zakrzepowy indukowany elektrycznie w tętnicy szyjnej szczura. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu", 19-22 IX 2017, Kraków.

  4. P. Szymaniuk, A. Jaszewska, M. Rakowska, J. Mikłosz, B. Kałaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. Ocena wpływu kationowych polimerów blokowych na paramerty krążeniowe u szczura. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu", 19-22 IX 2017, Kraków

   

  ---2016---

  1. J. Mikłosz, B. Kalaska, K. Kaminski, K. Szczubialka, D. Pawlak, M. Nowakowska, A. Mogielnicki: Efficacy and safety of heparin binding copolymer – HBC1 for restoring of blood coagulation after unfractionated heparin and enoxaparin treatment. BMIC, maj 2015, Białystok.

  2. B. Kałaska, K. Kamiński, J. Mikłosz, Shin-ichi Yusa, A. Błażejczyk, J. Wietrzyk, A. Lewandowska, I. Kasacka, K. Szczubiałka, D. Pawlak, M. Nowakowska, A. Mogielnicki. Skuteczność i bezpieczeństwo kationowych kopolimerów blokowych w parenteralnej terapii przeciwzakrzepowej. XX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej w Tomaszowicach k/Krakowa, 19-21.XI.2015, opublikowane w Folia Medica Cracoviensia, 55, suppl. 1, s. 28-29

   

  Nagrody:

  ---2019---

  Justyna Świętoń - I miejsce za prezentację pracy w sesji "Basic Sciences and Experimental Medicine" podczas 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors; 28-30.11.2019, Lublin

  ---2018---

  Paula Szymaniuk -II miejsce za prezentację pracy podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego "Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów", 25-26.05.2018, Białystok

  ---2017---

  Paula Szymaniuk - wyróżnienie za prezentację pracy podczas sesji plakatowej XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie, wrzesień 2017

  ---2016---

  Joanna Mikłosz - I miejsce (wygrany tablet!) w sesji "Pharmacy" BMIC, maj 2016

   

  Publikacje naukowe:

  1. B. Kałaska, J. Mikłosz, K. Kaminski, J. Świętoń, A. Jakimczuk, S.I. Yusa, D. Pawlak, M. Nowakowska, K. Szczubiałka, A. Mogielnicki. Heparin-binding copolymer as a complete antidote for low-molecular-weight heparins in rats. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 373:51-61, 2020.

  2. B. Kałaska, K. Pawlak, E. Oksztulska-Kolanek, T. Domaniewski, B. Znorko, M. Karbowska, A. Citkowska, J. Rogalska, J. Roszczenko, M.M. Brzoska , D. Pawlak. A link between central kynurenine metabolism and bone strength in rats with chronic kidney disease. PeerJ 4:e3199, 2017.