• 18.02.2022 Zakład Farmakodynamiki

  Nauka

   

  Programy badawcze realizowane w Zakładzie Farmakodynamiki (2012-2020)

   

  rodzaj projektu badawczego

  osoba odpowiedzialna za realizację projektu

  okres realizacji

  temat projektu

  NCN

  Opus

  Kierownik:

  Dariusz Pawlak

  2019

  2022

  Opracowanie małocząsteczkowej pochodnej 1,2,4-triazyny (MM-129) – ocena aktywności przeciwnowotworowej i bezpieczeństwa stosowania w doświadczalnym modelu raka jelita grubego.

   

  Najważniejsze wyniki projektu:
  Colorectal cancer (CRC) is the third leading cause of cancer-related deaths in men and in women. The impact of the new pyrazolo[4,3-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazine sulphonamide (MM-129) was evaluated against human colon cancer in vitro and in zebrafish xenografts. Our results show that this new synthesised compound effectively inhibits cell survival in BTK-dependent mechanism. Its effectiveness is much higher at a relatively low concentration as compared with the standard chemotherapy used for CRC, i.e. 5- fluorouracil (5-FU). Flow cytometry analysis after annexin V-FITC and propidium iodide staining revealed that apoptosis was the main response of CRC cells to MM-129 treatment. We also found that MM-129 effectively inhibits tumour development in zebrafish embryo xenograft model, where it showed a markedly synergistic anticancer effect when used in combination with 5-FU. The above results suggest that this novel heterofused 1,2,4-triazine derivative may be a promising candidate for further evaluation as chemotherapeutic agent against CRC.

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Agnieszka Leszczyńska

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2014

  2016

  Prozakrzepowe właściwości kwasu chinolinowego w doświadczalnej zakrzepicy tętniczej.

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Dariusz Rożkiewicz

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2014 2016

  Podwójne oblicze erytropoetyny – poszukiwanie nowych mechanizmów jej działania w doświadczalnym modelu ludzkiego raka jelita grubego.

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2016 2019

  Udział siarczanu indoksylu w modulowaniu aktywności układu hemostazy i parametrów hemodynamicznych w zwierzęcym modelu doświadczalnej zakrzepicy tętniczej.

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Bartłomiej Kałaska

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2016 2019

  Produkty degradacji tryptofanu szlakiem kinureninowym, a biomechanika i metabolizm kości w przewlekłej chorobie nerek.

   

  Najważniejsze wyniki projektu

  Aktywacja ośrodkowych przemian kinurenin skutkuje nasileniem procesów kościotworzenia (Kalaska et al., PeerJ, 2017), z kolei obwodowy wzrost stężenia kinurenin wykazuje efekt przeciwny wobec struktury kostnej w zwierzęcym modelu przewlekłej choroby nerek (Kalaska et al., Front Physiol, 2017).

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Joanna Mikłosz

  Promotor:

  Andrzej Mogielnicki

  2017 2020

  Ocena małopłytkowości indukowanej protaminą oraz jej potencjalnych powikłań zakrzepowo-zatorowych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.

   

  Najważniejsze wyniki projektu

  Protamina bezpośrednio hamuje aktywność płytek krwi, ale nie wywołuje małopłytkowości. Przy chronicznym podaniu wykazuje słabe działanie przeciwzakrzepowe. Na podstawie uzyskanych wyników nie możemy uznać protaminy jako niezależnego czynnika ryzyka małopłytkowości i zakrzepicy tętniczej (Mikłosz et al., XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków, wrzesień 2018; Mikłosz et al., XXVII Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Melbourne, lipiec 2019; Jakimczuk et al., 6th Lublin International Medical Congress, Lublin, listopada 2019).

  Wydaje się, że małopłytkowość indukowana protaminą jest wieloczynnikowym zaburzeniem układu krzepnięcia wynikającym z indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta, jego uwarunkowań genetycznych, interakcji pomiędzy protaminą, heparyną a krążeniem pozaustrojowym i innymi lekami, a nie tylko samym działaniem protaminy (Mikłosz et al., J Physiol Pharmacol, 2018).

  Dotychczasowe obserwacje wskazują, że protamina bezpośrednio po podaniu zmniejsza agregację płytek krwi u gryzoni, natomiast wstrzyknięta wielokrotnie hamuje rozwój zakrzepicy tętniczej, nie wpływając na funkcje płytek krwi, parametry koagulologiczne oraz proces megakariocytopoezy. Na podstawie uzyskanych wyników przypuszczamy, że protamina podana ponownie pacjentom podczas operacji może zwiększać ryzyko krwotoku (Mikłosz et al., Mar Drugs, 2019).

  NCN

  Preludium

  Kierownik:

  Małgorzata Karbowska

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2018 2021

  Udział siarczanu indoksylu w zaburzeniach homeostazy układu kostnego.

  NCN

  Etiuda

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2017 2018

  Siarczan indoksylu a układ hemostazy w przewlekłej chorobie nerek.

  NCN

  Miniatura

  Kierownik:

  Justyna Hermanowicz

  2017 2019

  Modulacja aktywności kinazy tyrozynowej Brutona oraz jednoczena aktywacja receptorów erytropoetynowych Epo-R i Bc-R jako nowa propozycja chemioterapeutyczna wobec komórek raka jelita grubego.

  NCN

  Opus

  Kierownik:

  Andrzej Mogielnicki

  2012 2015

  Opracowanie nowej, bezpiecznej i kontrolowanej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych kationowo polimerów w modelach indukowanej doświadczalnie zakrzepicy tętniczej i żylnej.

  NCN

  Opus

  Kierownik:

  Krystyna Pawlak

  (współpraca)

  2014 2016

  Hamowanie aktywności hydroksylazy tryptofanu typu I - nowa koncepcja leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek.

  NCN

  Opus

  Kierownik:

  Krzysztof Szczubiałka

  Koordynator UMB:

  Andrzej Mogielnicki

  2017 2020

  Polielektrolity blokowe regulujące krzepliwość krwi - synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne.

   

  NCBiR

  Tango

  Kierownik:

  Andrzej Mogielnicki

  2017 2018

  Zastosowanie kationowego polimeru do hamowania krwawienia wywołanego przez heparynę niefrakcjonowaną i drobnocząsteczkową.

   

  KNOW

  Kierownik:

  Bartłomiej Kałaska

  Opiekun naukowy:

  Dariusz Pawlak

  2013 2015

  Metabolomiczny profil surowicy szczura po chronicznej ekspozycji na kwas chinolinowy.

  KNOW

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

  Opiekun naukowy:

  Dariusz Pawlak

  2013 2015

  Ocena wpływu antagonisty receptora serotoninowego (5-HT2A) saropgrelatu na układ hemostazy, a także parametry hemodynamiczne w doświadczalnej zakrzepicy tętniczej u szczura.

  KNOW

  Kierownik:

  Małgorzata Karbowska

  Promotor:

  Dariusz Pawlak

  2015

  2017

  Ocena zależności pomiędzy siarczanem indoksylu a biomechanicznymi i metabolicznymi parametrami kostnymi w doświadczalnej niewydolności nerek u szczura.

  KNOW

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

  Opiekun naukowy:

  Dariusz Pawlak

  2015 2017

  Wpływ siarczanu indoksylu na układ hemostazy krwi u pacjentów w przewlekłej chorobie nerek.

   

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Dariusz Pawlak

  2012 2013

  YKL-40 – nowy marker zaburzeń funkcji śródbłonka w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Dariusz Pawlak

  2012 2013

  Oksydowane lipoproteiny, a aktywacja układu krzepnięcia u pacjentów poddanych hemodializie.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Andrzej Mogielnicki

  2018 2019

  Aktywność antykoagulacyjna polimeru zawierającego blok kwasu poli(2-(akrylamido)-2-metylopropanosulfonowego (PAMPS) po neutralizacji polimerem blokowym zawierającym poli(chlorek 3-metakryloilaminopropylotrimetyloamoniowy) (PMAPTAC).

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Joanna Mikłosz

  2017 2018

  Ocena wpływu protaminy na płytki krwi w modelu zakrzepicy tętniczej indukowanej u szczura.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Anna Tankiewicz

  2017 2018

  Apoptyczne działanie erytropoetyny i LFM-A13 w komórkach raka jelita grubego.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Justyna Hermanowicz

  2017 2018

  Kinaza tyrozynowa Brutona nowy cel terapeutyczny w leczeniu raka jelita grubego.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Dariusz Pawlak

  2018 2019

  Rola Nerf2 w mechanizmie działania inhibitora kinazy Brutona (LFM-A13) i erytropoetyny w komórkach raka jelita grubego.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Dariusz Pawlak

  2018 2019

  Czy jednoczesna ekspozycja na erytropoetynę i LFM-13 (inhibitor kinazy Brutona) może modulować proces apoptozy w komórkach raka piersi?

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Małgorzata Karbowska

  2016

  2017

  Ocena zależności pomiędzy stężeniem siarczanu indoksylu w surowicy szczura z przewlekłą niewydolnością nerek a układem kostnym.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Małgorzata Karbowska

  2017 2018

  Zaburzenia układu krzepnięcia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz blokerami kanałów wapniowych.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Małgorzata Karbowska

  2018 2019

  Ocena stężenia wybranych neuroprzekaźników z grupy monoamin w ośrodkowym układzie nerwowym szczura poddanego chronicznej ekspozycji na siarczan indoksylu.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

  2017 2018

  Kwas antranilowy, a układ fibrynolitycznego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo.

  statutowy UMB

  Kierownik:

  Tomasz Kamiński

   

  2018 2019

  Tromboelastometryczna ocena dynamiki zmian zakrzepowych w modelu zwierzęcym po chronicznej ekspozycji na siarczan indoksylu.

   

  POIR

  Krzysztof Bielawski

  (współpraca)

  2018 2019

  Zastosowanie nowych trójcyklicznych pochodnych 1,2,4-triazyny w terapii raka jelita grubego

   

   

   

  Dorobek naukowy: