Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 04.12.2020 przez Administrator UMB

  Nauka

   

  Działalność naukowo-badawcza

   


  • badania nad udziałem metabolitów kwasu arachidonowego powstałych przy udziale lipo- i cyclooksygenaz w patogenezie twardziny układowej
  • badania nad patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów
  • analiza zaburzeń immunologicznych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów ze szczególnym uwzględnieniem różnych postaci histologicznych choroby
  • badania nad metodami wczesnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów, wykrywania powikłań narządowych i polekowych oraz opracowywanie optymalnych sposobów terapii tej choroby

   

  Stosowane techniki badawcze

   


  • badania kapilaroskopowe
  • analiza stężeń mediatorów zapalenia w oparciu o technikę ELISA
  • analiza obecności autoprzeciwciał w oparciu o technikę ELISA i immunofluorescencji pośredniej
  • badanie immunoelektroforetyczne białek surowicy krwi i innych płynów ustrojowych
  • cytologiczna ocena materiału pobranego drogą płukania oskrzelowo-pęcherzykowego