Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarski V Rok.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2023 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Lekarski V Rok

   

   

  SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

   

  Zajecia w Klinice Reumatologii V rok odbywaja sie od godziny 08:00. Rozpoczynaja sie seminarium w sali dydaktycznej nr 16 (obok Kliniki Hematologii).

   

  Terminy zajęć (ćwiczeń): 

  03.10-07.10.2022r - grupy  13-18

  07.10.- 21.10.2022r - grupy  19-24

  24.10 - 28.10.2022r - grupy  1-6

  3.11. - 09.11.2022 r - grupy 25-30

  10.11-17.11.2022r - grupy  7-12

  16.12.-22.12.2022r - grupy  36-40

  09.01 - 13.09. 2022r- grupy 31-35

  Studenci odywający zajęcia w  Klinice Reumatologii i Chrorób Wewenętrznych zobowiązani są do przychodzenia na ćwiczenia w maseczkach, zakrywających nos i usta oraz do zmiany obuwia i noszenia odzieży medycznej z krótkim rękawem (wyjątkowo dopuszczalne jest noszenie T-shirtów). 

   

  • Komunikat Rektora dot. uczestniczenia studentów i doktorantów w zajęciach w roku akademickim 2020/2021

      

    

   1. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci/doktoranci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel,  duszność, zaburzenia węchu lub smaku).
   2. Przed zajęciami zaleca się studentom/doktorantom dokonanie pomiaru temperatury w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.
   3. Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji bądź identyfikatora i odsłonięcia twarzy na prośbę pracownika Uczelni.
   4. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uczelni oraz w trakcie zajęć dydaktycznych wskazanych przez kierownika jednostki dydaktycznej, studenci/doktoranci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.
   5. Studenci/doktoranci są zobowiązani dodatkowo do stosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w poszczególnych jednostkach dydaktycznych na terenie Uczelni, szpitali klinicznych oraz innych podmiotów leczniczych, w których odbywają się zajęcia.
   6. Studenci/doktoranci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi niezdolność do uczestniczenia w zajęciach.
   7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz Zarządzenia nr86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.