Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. prof. dr hab. Edward Bańkowski.
 • Ostatnia zmiana 12.04.2021 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  prof. dr hab. Edward Bańkowski

   


  Prof. dr hab. n. med. Edward Bańkowski jest specjalistą w zakresie biochemii i patobiochemii tkanki łącznej.

  Kierował Zakładem Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 1980-2012, gdzie stworzył szkołę naukową, zajmującą się biochemią macierzy pozakomórkowej.

   

   

  Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Edwarda Bańkowskiego należą:
  • odkrycie zjawiska adsorpcji i aktywacji czynnika Hagemana (XII) przez kolagen,
  • opisanie zmian zdolności kolagenu do agregacji płytek krwi zależnych od stopnia spolimeryzowania tego białka,
  • wykrycie białek osoczowych zawierających hydroksyprolinę,
  • odkrycie w płytkach krwi czynnika – stymulującego biosyntezę kolagenu w hodowlach fibroblastów in vitro, opisanego później jako płytkowy czynnik wzrostowy (PDGF),
  • opis przebudowy macierzy pozakomórkowej sznura pępowinowych w przebiegu gestozy EPH,
  • wykrycie rezerwuaru peptydowych czynników wzrostowych w ludzkiej galarecie Whartona.

   

  Jest autorem dwóch podręczników akademickich, p.t. „Biochemia – podręcznik dla studentów uczelni medycznych” oraz „Biochemia – podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich”, a także współautorem trzeciego, p.t. „Patofizjologia – podręcznik dla studentów medycyny”.

   

  Prof. Edward Bańkowski został uhonorowany doktoratami honoris causa Université de Reims Champagne-Ardenne (Francja) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Kontakt:

  prof. Edward Bańkowski

  tel. (85) 7485578
  e-mail: edward12@umwb.edu.pl