Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka naukowo-badawcza.
 • Ostatnia zmiana 03.03.2021 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Tematyka naukowo-badawcza

   

   

  • Biologia molekularna raka płuc: izolowanie DNA i RNA, reakcje PCR, detekcja mutacji, sekwencjonowanie, metylacja p16, test w systemie drożdżowym – analiza funkcyjna p53, rozdział elektroforetyczny na żelu agarozowym, poliakryloamidowym, detekcja wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w raku płuca oraz brodawczakach jamy ustnej. Badania immunohistochemiczne.
  •  
  • Sygnalizacja Notch w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  •  
  • Ocena morfologiczna i ultrastrukturalna zmian patologicznych w trzustce.

   

  • Uzyskiwanie mezenchymalnych komórek macierzystych z łożyska ludzkiego.