Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KWIECIEŃ.
 • KWIECIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  KWIECIEŃ

   

  • 27 kwietnia 2015 r. – szkolenie dla pracowników zaangażowanych w proces jakości kształcenia nt. „Weryfikacja efektów kształcenia” przeprowadzone przez "Europejskie Forum Prawa i Edukacji”

   

  • 23 kwietnia 2015 r. – Senat UMB (zatwierdzenie „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, uchwalenie regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, zmiany w regulaminie studiów doktoranckich, zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) 

   

  • ​23 kwietnia 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe na kierunki: "Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety" oraz "Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akad. 2015/2016

   

  • 22 kwietnia 2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016  na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich)

   

  • 20 kwietnia 2015 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB oraz regulaminu studiów doktoranckich UMB)

   

  • 08 kwietnia 2015 r. - Senat UMB