Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej.