Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Histologii i Embriologii.