Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Propedeutyki Stomatologii.