• Ostatnia zmiana 17.03.2020 przez Zakład Medycyny Klinicznej

  Dydaktyka

  Przedmioty nauczania:

  • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
  • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
  • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej
  • Pielęgniarstwo w dializoterapii
  • Pielęgniarstwo neurochirurgiczne
  • Choroby wewnętrzne
  • Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
  • Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
  • Opieka nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
  • Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami krwi
  • Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
  • Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną
  • Choroby serca u kobiet w ciąży
  • Zakażenia szpitalne
  • Żywienie w chorobach układu sercowo-naczyniowego

   

  Prace licencjackie

  Prace magisterskie

   

  Kierunek: Pielęgniarstwo

  • Studia stacjonarne I stopnia, II i III rok
  • Studia stacjonarne II stopnia I i II rok

   

  Kierunek: Położnictwo

  • Studia stacjonarne I stopnia, II i III rok
  • Studia stacjonarne II stopnia, I rok

   

         Kierunek: Dietetyka

      studia stacjonarne II stopnia, I rok

   

         Kierunek: Ratownictwo Medyczne

       studia stacjonarne I stopnia