• INFORMACJE OGÓLNE

    

   • Ogólnopolska konferencja „Wschodząca Diagnostyka” jest organizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB.
     

   • Punkty edukacyjne dla Diagnostów Laboratoryjnych:

    • 2 punkty za uczestnictwo bierne

    • 10 punktów za uczestnictwo czynne
      

   • Termin zgłaszania uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

    • uczestników czynnych Sympozjum upływa dnia 29.04.2022r. - PRZEDŁUŻENIE REJESTRACJI!

    • uczestników biernych Sympozjum upływa dnia 29.04.2022r.
      

   • Opłatę konferencyjną w wysokości:

    • 50 zł -uczestnicy czynni

    • 30 zł -uczestnicy bierni
      

   • należy uiścić oraz przesłać potwierdzenie zapłaty:

    • do dnia 22.04.2022r. – uczestnicy czynni

    • do dnia 29.04.2022r. – uczestnicy bierni
      

   • Opłatę konferencyjną należy przelać na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którego numer zostanie podany w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.