• KOMITET ORGANIZACYJNY

    

   Ogólnopolska konferencja „Wschodząca Diagnostyka” jest organizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB.

    

   Jest to organizacja zrzeszająca studentów Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Współpracujemy z organizacjami STDL w całej Polsce. Nasi członkowie w kreatywny i aktywny sposób szerzą wiedzę wśród społeczeństwa na temat naszego kierunku jak i przyszłego zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. Informują o prawidłowych, zdrowych nawykach oraz przypominają społeczeństwu jak poprawnie przygotować się do badań laboratoryjnych.

    

   W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

   Aleksandra Piórkowska, Urszula Ostrowiecka, Jakub Wiktor Kosidło

   Aleksandra Lewsza, Kinga Białousow, Anna Wnorowska, Justyna Żebrowska, Katarzyna Leszczyńska, Kinga Wojda, Norbert Gajewski, Karolina Brześcińska, Daria Gastołek