Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O KONFERENCJI.
  • O KONFERENCJI

    

   Ogólnopolska konferencja „Wschodząca Diagnostyka” wpisała się na stałe w kalendarium naukowych wydarzeń związanych z Medycyną Laboratoryjną i jest miejscem prezentowania dorobku naukowego młodych naukowców. Organizowana jest od 2014, a w bieżącym roku akademickim odbędzie się już dziesiąta edycja wydarzenia.

    

   Konferencja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością o czym świadczy wzrastająca liczba uczestników, studentów i doktorantów z całej Polski.