Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pisanie artykułów (prac) naukowych - 27.05.2021.
 • Pisanie artykułów (prac) naukowych - 27.05.2021.
 • Ostatnia zmiana 02.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Pisanie artykułów (prac) naukowych - 27.05.2021

  Dnia 27 maja 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku przeprowadzono szkolenie, podczas którego przedstawiciele kadry dydaktycznej zgłębiali tajniki pisania artykułów naukowych. Rzetelne, przejrzyste i eleganckie opisanie badania jest zwieńczeniem pracy każdego naukowca - pozwala na usystematyzowanie zdobytych informacji, skłania do wyciągania wniosków, motywuje do ciągłego doskonalenia warsztatu badawczego, w końcu - umożliwia dialog pomiędzy uczonymi z całego świata, stanowiąc o postępie w naukach medycznych. Uczestnicy pod przewodnictwem dr Marii Kołtowskiej-Haggstrom przeanalizowali proces publikacyjny, zaczynając od wyboru czasopisma, poprzez pisanie artykułu zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, kończąc na odpowiedzi na uwagi recenzentów.

   

  Maria Kołtowska-Häggström, Dyrektor Medyczny Proper Medical Writing - ekspert w obszarze medical®ulatory writing z ponad 20-letnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w branży farmaceutycznej (były Senior Medical Director Pfizer Inc.). Brała udział w projektowaniu badań klinicznych, także obserwacyjnych i rejestrów pacjentów; aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji badań klinicznych. Przewodniczyła wielu zespołom badającym zaburzenia przysadki w modelu "real life"; ma również duże doświadczenie w badaniach dotyczących oceny jakości życia oraz w badaniach opartych na kwestionariuszach opinii pacjentów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym European Medical Writing Association (EMWA), gdzie pełni funkcję wykładowcy i członka redakcji czasopisma - "Medical Writing", wydawanego przez to stowarzyszenie. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych o zbiorczym IF równym 314.

   

  Mamy nadzieję, że praktyczne wskazówki przekazane podczas szkolenia pomogą Uczestnikom z sukcesem dzielić się wynikami swoich badań z szeroką grupą odbiorców.

  Szkolenie to zostało przygotowane i przeprowadzone z myślą o Kadrze Dydaktycznej naszego Uniwersytetu Medycznego zainteresowanej poszerzeniem swoich umiejętności dotyczących przygotowywania publikacji naukowych. Celem szkolenia było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, przede wszystkim w zakresie:

  • wymagań Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journals Editors – ICMJE), a także innych wytycznych dotyczących prezentacji wyników badań naukowych
  • zaplanowania artykułu (pracy) naukowej, w tym: układu/struktury tekstu (schemat IMRAD), wprowadzenia, wyboru właściwego piśmiennictwa, oraz ogólnego przekazu artykułu (wnioski i dyskusja)
  • sposobu prezentacji wyników wraz z podstawowymi pojęciami statystycznymi
  • narzędzi ułatwiających pisanie artykułów (prac) naukowych – edytor tekstów
  • tworzenia artykułów (prac) naukowych w języku angielskim
  • przygotowania streszczenia (abstraktu)
  • wyboru czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontaktu z redakcją, w tym przygotowania listu przewodniego do redakcji czasopisma.
  • procesu wydawniczego i korespondencji z redakcją
  • odpowiedzi na uwagi recenzentów

  popularyzacji dorobku naukowego

   

   

  POWRÓT