Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia - Kadra Administracyjna.
 • Szkolenia - Kadra Administracyjna.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenia - Kadra Administracyjna

  W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg szkoleń dla pracowników administracyjnych UMB. Przyjęty zakres szkoleń dla poszczególnych Działów Administracji jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania kompetencji kadry administracyjnej do zmian zachodzących na UMB, w tym planów rozwojowych i strategicznych. 

   

  Szkolenia realizowane będą w okresie 10. 2019 r. - 12.2021 r., weźmie w nich udział co najmniej 55 pracowników kadry administracyjnej Uczelni.

   

  Zakres szkoleń w projekcie:
  Nazwa Działu/Samodzielnego stanowiska

  Zakres szkoleń

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

  • Studia podyplomowe z zakresu ODO
  DZIAŁ EKONOMICZNY
  • Kompendium wiedzy dla osób zarządzających rachunkowością
  • Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych
  DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

  SZKOLENIA W ZAKRESU SYSTEMU PODATKOWEGO

  • Podatki dla księgowych w praktyce
  • Akademia VAT
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Rozliczanie konferencji naukowych
  • Problematyczne zagadnienia w podatku VAT
  • Środki trwałe
  • Podróże służbowe

   SZKOLENIA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

  • Bilans
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • Polityka rachunkowości
  • Kompendium wiedzy dla os. zarządzających rachunkowością
  • Nadzór nad finansami publicznymi w uczelniach

  SZKOLENIA Z ZAKRESU REALIZACJI FINANSOWEJ PROJEKTÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

  • Rachunkowość prac badawczo rozwojowych
  • Rozliczanie projektów finansowanych z NCN
  • Rozliczanie projektów finansowanych z NCBiR
  • Raportowanie Projektów realizowanych w programie Horyzont 2020
  • Działalność statutowa w jednostce naukowej
  DZIAŁ NAUKI
  • Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
  • Analiza danych
  • Negocjacje
  • Zarządzanie wiedzą
  DZIAŁ PROJEKTÓW POMOCOWYCH
  • Język angielski, konwersatorium z j. angielskiego, zarządzanie projektami
  • Praktyczne zajęcia wyjazdowe z j. angielskiego
  • Akademia doradcy unijnego
  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  •  Specjalistyczne warsztaty j. angielskiego (Formal Writing)
  • Specjalistyczne warsztaty j. angielskiego (the Nuances of the English Language)
  • Studenci zagraniczni w Polskich uczelniach kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji do ukończenia studiów
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Warsztat współpracy międzynarodowej
  • Etykieta i protokół dyplomatyczny
  • Różnice kulturowe
  • Social media dla instytucji międzynarodowych
  • Zarządzanie Projektami
  • Zamówienia Publiczne dla początkujących
  • MS Excel
  • MS Word
  • MS Power Point
  • Strategiczny rozwój uczelni
  • Formalno-prawne aspekty współpracy nauki z biznesem
  • Zarządzanie ryzykiem
  CENTRUM BIOINFORMATYKI I ANALIZY DANYCH
  • PostgreSQL dla administratorów
  • Zaawansowany PostgreSQL dla administratorów
  • Replikacja i HA w PostgreSQL
  • Kopie zapasowe w PostgreSQL
  • PWPR - SQL i PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL
  • Excel zaawansowany
  • Excel dla zaawansowanych ze wstępem do VBA
  • VBA w Excel dla początkujących
  • VBA w Excel średnio zaawansowany
  • VBA w Excel zaawansowany

  DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

   

  • Zatrudnianie cudzoziemców w polskich uczelniach. Aspekty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a międzynarodowy stosunek pracy
  • Zatrudnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni - jakie zmiany wprowadza ustawa 2.0
  • Indeks najważniejszych zmian w prawie pracy 2018-2019
  • Sprawozdawczość w systemie POL-on. Nowe zadania po wejściu w życie Ustawy 2.0
  • Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
  • Rozwiązywanie konfliktów w pracy-efektywne reagowanie w sytuacji konfliktu w dziekanacie i biurze uczelni
  • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018/2019 w praktyce

   

  Szkolenia dla kadry administracyjnej realizowane będą w ramach Zadania 6 projektu Rozwój Kadry Administracyjnej

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU