Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staże WF.
 • Staże WF.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Staże WF

  Udział w stażach studentów Wydziału Farmaceutycznego ma na celu sprawdzenie siebie w realnym środowisku pracy oraz nabycie kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy. Dodatkowo staże zagraniczne umożliwią zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w branży farmaceutycznej i przeniesienie zdobytych doświadczeń na polski grunt. 

   

  W stażach weźmie udział łącznie 144 studentów z kierunków: Analityka Medyczna - V rok (30 osób), Farmacja – V rok (50 osób), Kosmetologia I st.- III rok (40 osób) i Kosmetologia II st. – II rok (24 osoby).

  Zaplanowano, że staże odbędą się w Polsce - łącznie 120 staży oraz za granicą - 24 staże.

  Staże realizowane będą w wymiarze 2 m-cy (240 godzin), w dwóch edycjach:

  I edycja: 73 staże odbędą się  w roku akademickim 2021/2022

  II edycja: 71 staży odbędzie się w roku akademickim 2022/2023.

   

  Dla studentów kierunku Kosmetologii staże będą realizowane w:

  • gabinetach kosmetycznych,
  • spa and wellness,
  • laboratoriach kosmetycznych.

  Przykładowe miejsca staży:  Salon Urody Orchidea w Białymstoku, Hotel Lubicz w Ustce, La Estetica with in House od Hair w Londynie.

  Dla studentów  kierunku Farmacji staże odbędą się w:

  • aptekach,
  • firmach farmaceutycznych,

  Przykładowe miejsca staży: Sieć Aptek Farmacji Podlaska, Gedeon Richter Sp. z o.o. w Grodzisku, Day Lewis Pharmacy Group w Wielkiej Brytanii.

  Dla studentów Analityki Medycznej staże będą realizowane w:

  • laboratoriach diagnostycznych,
  • laboratoriach naukowych,

  Przykładowe miejsca staży: Białostockie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckich w Białymstoku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku

   

  Wszyscy uczestnicy staży otrzymają:

  • w przypadku staży w Polsce: wynagrodzenie, środki na pokrycie kosztów utrzymania, dojazdu, zakwaterowania, komunikacji miejskiej;
  • w przypadku staży zagranicznych: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, środki na pokrycie kosztów dojazdu.

   

  Staże dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego realizowane będą w ramach Zadania 4 projektu: Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.  

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU