Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Echokardiografia przezklatkowa 2021.
 • Echokardiografia przezklatkowa 2021.
 • Ostatnia zmiana 14.11.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Echokardiografia przezklatkowa 2021

   

  WYNIKI REKRUTACJI

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ

   

  DRODZY

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

   

  Certyfikowane szkolenie: „WARSZTATY Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 60 osób ( 2 grupy )

  Liczba godzin: 12 godz.

  Kiedy: rok akademicki 2020/2021

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 10.02 – 12.03.2021 r.

   

  EFEKTEM WARSZTATÓW BĘDZIE NABYCIE WIEDZY O:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony Formularz rekrutacyjny - WARSZTATY Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ
  (tylko ten jeden dokument plus załączniki do kryterium rekrutacji) należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie od 10.02.2021 do 12.03.2021 w godzinach 7:30-15:30.

  Czyste formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro)

   

  Osoby do kontaktu:

  Rekrutacja: Jacek Bezubik, e-mail: zpu3@umb.edu.pl , tel. 85 686-51-40

  Organizacja kursu: Adam Trusewicz, e-mail: adam.trusewicz@umb.edu.pl , tel. 85 748-54-91

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym!):