Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Działania w ramach Zespołu Międzywydziałowego.
 • Działania w ramach Zespołu Międzywydziałowego.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Działania w ramach Zespołu Międzywydziałowego

  W projekcie zaplanowany został cykl zajęć warsztatowych oraz wizyt studyjnych realizowanych w ramach zespołów interdyscyplinarnych, przygotowujących studentów do pracy z pacjentem geriatrycznym.

   

  W każdym roku akademickim powstanie 24 osobowy Zespół Międzywydziałowy (zespół interdyscyplinarny), który będą tworzyć studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji.

  W ramach Zespołu Międzywydziałowego zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia warsztatowe realizowane przygotowujące studentów do pracy z pacjentem geriatrycznym, kształcące kompetencje:

           a. komunikacyjne – 2 dniowe zajęcia w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych (w podziale na dwie grupy)

           b. analityczne - 2 dniowe zajęcia w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych (w podziale na dwie grupy)

  2. Zajęcia praktyczne prowadzące do uzyskania kompetencji komunikacyjnych i analitycznych realizowane przy udziale „pacjentów symulowanych”, 2 dniowe zajęcia w łącznym wymiarze 12 godzin dydaktycznych (w podziale na trzy grupy)

  3. Wizyty studyjne kształcące kompetencje zawodowe realizowane:  

           a. w kraju – 1 dniowa wizyta w białostockim ośrodku specjalizującym się w opiece geriatrycznej (w podziale na 3 grupy)

           b. za granicą – 3 dniowa wizyta w Pampelunie, Hiszpania (plus dwa dni na dojazd) (w podziale na dwie grupy). W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - forma wsparcia może ulec zmianie.

   

  W latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 do udziału w Zespole Międzywydziałowym zrekrutowanych będzie łącznie 72 studentów, w tym: 18 studentów V i VI z kierunku Lekarskiego, 18 studentów z kierunku Pielęgniarstwo (I st. - II i III rok,  II st. - 1 i II rok), 18 studentów z kierunku Fizjoterapia (JSM - IV i V rok, II st. – I i II rok) oraz 18 studentów V roku kierunku Farmacja.      

   

  Udział studentów w działaniach przewidzianych dla Zespołu Międzywydziałowego umożliwi rozwój kompetencji analitycznych, komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym.      

   

  Wszystkie powyższe formy wsparcia studentów UMB realizowane będą w ramach Zadania 2. Rozwój kompetencji studentów Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU