• Rejestracja uczestników

   ►więcej

   Zgłaszenie streszczeń

   ►więcej

    Zgłaszanie prac do monografii ►więcej

    

     ►więcej                                                 

    

   Szanowni Państwo
     W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosić Państwa, w dniach 28-31 maja 2020,  do Białegostoku - miasta i regionu, gdzie od  wieków żyją wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, gdzie panuje otwartość, życzliwość i gościnność. Regionu, który dzięki unikalnym walorom środowiska naturalnego zyskał miano „Zielonych Płuc Polski”. To region malowniczych widoków, czystego powietrza, relaksującego działania lasów sosnowo-świerkowych, nienaruszonej natury i poznania życzliwości mieszkańców naszego regionu. Zarówno sam Białystok, jak i jego otoczenie stwarzają niezwykle przyjazne miejsce. Integralnym elementem miasta i Podlasia są ludzie – rdzenni mieszkańcy tego regionu, będący potomkami dawnych osadników wywodzący się z różnych narodowości, kultur i religii, bo jak pisze Jonna Angiel - „Podlasie jest bankiem dobrych genów, nie tylko koszteli i papierówek, czy ziół różnorakich. Spójrz na ludzi tu mieszkających - to bank lokalnego patriotyzmu i sztuki życia ‹razem›, choć czasem tak ‹różnie›…”.
   A wspaniałą okazją ku temu będzie z pewnością jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz Konferencja „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego – 20 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”.
     W tym roku symbolem Konferencji jest niezapominajka, mały, niepozorny kwiatek. Najwięcej podań historycznych i legend na jego temat pochodzi ze średniowiecznych Niemiec. Jedna z nich opowiada o tym jak to, w zależności od wersji, rycerz bądź młodzieniec zbierał małe niebieskie kwiaty dla swojej ukochanej na brzegu rzeki. Niestety w pewnym momencie omsknęła mu się noga i wpadając do wody został porwany przez nurt. Oddalając się krzyczał „nie zapomnij o mnie”, co dało nazwę temu małemu kwiatkowi. Druga z kolei legenda opowiadająca o etymologii niezapominajki nawiązuje do stworzenia świata. Podczas stwarzania roślin i nadawaniu im nazw Pan Bóg przeoczył jeden z kwiatów, gdy ten zapytał się, co z nim będzie, Bóg odparł ze od dziś będziesz się zwać niezapominajka. Jest ona symbolem troski o osoby chore i niepełnosprawne oraz takie, które potrzebują opieki innych. Jest też symbolem ludzi chorych na Alzheimera.
   Na nasze tegoroczne dwie Konferencje zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki - lekarza i filozofa, psychologa, etyka i socjologa, duchownego i artystę, dziennikarza, pielęgniarkę i położną, rodzica i chorego.
   Na Konferencji „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” po raz kolejny będziemy poruszać trudne tematy związane z interdyscyplinarnymi wyzwaniami opieki paliatywnej i tanatoedukacji, ze śmiercią i umieraniem. Postaramy się stworzyć okazję do dialogu nie tylko o śmierci oraz umieraniu, ale także do wymiany poglądów na temat rozlicznych dylematów etycznych, prawnych i społecznych pracowników ochrony zdrowia, będących przedmiotem gorących sporów nie tylko w środowisku medycznym, ale w całym społeczeństwie, w tym dotyczących postrzegania metody in vitro, aborcji, donacji, transplantacji, eutanazji, uporczywej terapii, terapii marihuaną. Pragniemy także ponownie przypomnieć, że śmierć dotyczy nie tylko tych, którzy są ciężko chorzy, ale także osób, które już za życia traktowane są jako nieobecne, usunięte na margines, tak jakby nie żyły - osoby starsze, niepełnosprawne, chore psychicznie, z upośledzeniami genetycznymi i te, które są po prostu bezdomne.  Podyskutujemy także o roli religii i jej wpływie na zdrowie, przybliżymy zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień. Zastanowimy się nad postrzeganiem różnych kultur przez inne narody, ich wizją zdrowia, choroby i śmierci, kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych dziedzinach medycyny, miejscem medycyny niekonwencjonalnej w terapii oraz dylematami etycznymi w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur. Mamy nadzieję poruszyć także tematy związane nie tylko z żałobą zwierząt po utracie właściciela oraz żałoby ludzi po utracie zwierząt, ale także o terapeutycznej roli zwierząt, bioetycznych granicach zadawania bólu zwierzętom podczas eksperymentów naukowych, wykorzystywanych w sporcie, o kulturze traktowania zwierząt w Polsce i przejawach ludzkiego barbarzyństwa wobec nich. Bo czyż nieprawdziwe są słowa Matki Teresy z Kalkuty „Często umieramy tak, jak żyliśmy. Śmierć jest tylko przedłużeniem życia ".
   Z kolei wiodąca tematyka Konferencji „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego” będzie dotyczyła pacjenta. Słowo "pacjent" pojawia się w naszej codziennej pracy bardzo często i we wszystkich możliwych odmianach. Zastanowimy się na Konferencji kim jest pacjent? Czy jest nim chory czekający na wizytę u lekarza, potrzebujący pomocy pielęgniarki, czy też psychologa? Czy jest nim tylko człowiek leżący w szpitalu, w sanatorium, hospicjum, człowiek niepełnosprawny, czy także osoba zdrowa? Co warunkuje uznanie kogoś za pacjenta? Jakie zadania wyznacza pacjent dla pracowników ochrony zdrowia, czego od nich oczekuje? Co i  w jaki sposób oni mogą mu zaoferować? Czy faktycznie trzecie tysiąclecie przyniosło przeobrażenia w przestrzeganiu praw pacjenta, a poszanowanie jego godności i niezależności, dbałość o zapewnienie mu komfortu bio-psycho-społecznego stały się, obok podstawowego procesu leczenia, naczelnym celem działań zespołu terapeutycznego? Czy prawdziwe są słowa Ludwika Jerzego Kerna, że „prawie każdy pacjent marzy o takim lekarzu, który byłby wyspecjalizowany wyłącznie w nim”?  Mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania, a także na wiele innych, znajdziecie Państwo w czasie obrad naszej Konferencji.
   Rok 2020 jest dla nas rokiem szczególnym - to rok jubileuszowej XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz 20 lat istnienia Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, a także jubileusz 35-lecia pracy zawodowej kilku naszych pracowników     
   Piętnaście i trzydzieści pięć lat to dużo i mało. Wszystkie dni z każdego z tych okresów związane są jednak z realizacją nowych wyzwań. Minione lata to czas pełen różnych wydarzeń, osiągnięć naukowych, historia znaczona losami asystentów, tysięcy studentów i uczestników naszych Konferencji, ich osiągnięć osobistych i naukowych, dzięki którym nie tylko w kraju, ale i za granicą rozpoznawalne jest imię naszego Zakładu.
   Postanowiliśmy nasze rocznice obchodzić razem z Państwem, bo dzielenie  radości z innymi jest o wiele przyjemniejsze. Zapraszamy więc od 28 do 31 maja 2020 roku na nasze dwie Konferencje i podwójny tort urodzinowy.

    
   W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
   dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko
   dr hab. n. o zdr. Cecylia Łukaszuk
    dr hab. n. o zdr. Matylda Sierakowska
   dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski
   prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak