• 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Miejsce obrad

   MIEJSCE  OBRAD/ PLACE OF DEBATE

    

   Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
   ul. Szpitalna 37

   Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences,

   Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street