Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Konferencji.
  • 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Program Konferencji

   TEMATYKA KONFERENCJI

    

   XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
   „ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ - PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS”

   Białystok, 3-5.10.2021

    

   • Problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej - Sesja im. ks. Jana Kaczkowskiego
   • Perinatalna opieka paliatywna
   • Żałoba, czyli osierocenie
   • Tanatoedukacja
   • Współczesne wyzwania psychoonkologii
   • Współczesne problemy suicydologii
   • Fenonem Dextera Morgana
   • Śmierć społeczna
   • Prawne aspekty śmierci i umierania
   • Śmierć i umieranie w sztuce oraz kulturze
   • Problemy wielokulturowości w medycynie
   • Wpływ religii na zdrowie
   • Cierpienie, choroba, śmierć i żałoba zwierząt
   • Sesja Studenckich Kół Naukowych
   • Sesja Multimedialna – Sesja im. dr Doroty Kondzior
   • Varia