• 27.02.2020 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Program Konferencji

   PACJENT PODMIOTEM TROSKI ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO

   – 20 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

   Białystok, 28-31.05.2020

    

   • Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą nagrody -  I, II, III  i wyróżnienia.
   • W sesji Problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej - Sesja im. ks. Jana Kaczkowskiego przyznawana jest dodatkowo nagroda im. ks. Jana Kaczkowskiego
   • W sesji Multimedialnej  przyznawana jest dodatkowo nagroda im. dr Doroty Kondzior
   • Od roku 2020 w Sesji Tanatoedukacja przez Komitet Organizacyjny będzie przyznawana dodatkowo nagroda Im. Prof. Jacka Łuczaka

    

   TEMATYKA KONFERENCJI

    

    

   • Promocja zdrowia, edukacja i profilaktyka chorób.
   • Rola zespołu terapeutycznego w holistycznej opiece zdrowotnej i podnoszeniu jakości życia pacjentów.
   • Niepełnosprawność, a zdrowie.
   • Współczesne problemy neuropediatrii i neurorehabilitacji.
   • Zagrożenia zawodowe personelu medycznego.
   • Żywność i żywienie, a zdrowie.
   • Problemy epidemiologiczne XXI wieku.
   • Aspekty prawne zawodów medycznych.
   • Etyka, humanizm, medycyna.
   • Sesja Studenckich Kół Naukowych.
   • Sesja Multimedialna.
   • Varia.

    

   XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
   „ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ - PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS”

   Białystok, 28-31.05.2020

    

    

    

   TEMATYKA KONFERENCJI

    

   • Problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej - Sesja im. ks. Jana Kaczkowskiego
   • Perinatalna opieka paliatywna
   • Żałoba, czyli osierocenie
   • Tanatoedukacja
   • Współczesne wyzwania psychoonkologii
   • Współczesne problemy suicydologii
   • Śmierć społeczna
   • Prawne aspekty śmierci i umierania
   • Śmierć i umieranie w sztuce oraz kulturze
   • Problemy wielokulturowości w medycynie
   • Wpływ religii na zdrowie
   • Cierpienie, choroba, śmierć i żałoba zwierząt
   • Sesja Studenckich Kół Naukowych
   • Sesja Multimedialna – Sesja im. dr Doroty Kondzior
   • Varia

    

   PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI ►więcej

   CEREMONIA OTWARCIA ►więcej

   PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ►więcej

    

    

   REGULAMIN OBRAD więcej

    

  • Organizatorzy

   Patronat honorowy

   Komitet Organizacyjny

   Komitet Naukowy

   Patronat medialny

   Miejsce obrad

   Goście konferencji

   Partnerzy

   Akcja Charytatywna

   Monografie
   z poprzednich lat