Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kadra Dydaktyczna UMB.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kadra Dydaktyczna UMB

  W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów, konferencji, związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową. Wybór tematyki poszczególnych form wsparcia został poprzedzony analizą potrzeb Uczelni i pracowników dydaktycznych, w tym potrzeby wypracowania własnych nowatorskich koncepcji prowadzenia zajęć, stale postępującej cyfryzacji oraz oczekiwań nowego pokolenia studentów (Generacja Z). 

  Szkolenia zostały podzielone na 5 zadań, w zależności od stażu pracy i formy zatrudnienia kadry akademickiej prowadzącej dydaktykę na UMB.

  Zadanie 1: ONBOARDING:

  • Osoby nowozatrudnione (do 2 lat),
  • Osoby zatrudnione od co najmniej 2 lata,
  • Osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej powyżej 6 m-cy;

  Zadanie 2: Ścieżka wsparcia BASIC:

  • Osoby zatrudnione od co najmniej 2 lat na UMB,
  • Osoby zatrudnione na umowę o pracę na okres realizacji zajęć dydaktycznych (mies. X-VI);

  Zadanie 3: Ścieżka wsparcia PREMIUM PLUS:

  • Liderzy Doskonałości Dydaktycznej,
  • Liderzy Doskonałości Cyfrowej;

  Zadanie 4: Ścieżka wsparcia PREMIUM:

  • nowo wybrani/e Liderzy/Liderki Doskonałości Dydaktycznej,
  • nowo wybrani/e Liderzy/Liderki Doskonałości Cyfrowej;

  Zadanie 5: Zindywidualizowane wsparcie poza ścieżkami:

  • Osoby, które uzyskały obligatoryjne kompetencje lub kwalifikacje w ramach zadań:  2,3 lub 4.

  onboarding basic premium

   premium plus wsparcie poza ścieżkami