Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rejestracja na zajęcia: Wpływ substancji użytkowych na przeżywalność komórek 1.
  • Rejestracja na zajęcia: Wpływ substancji użytkowych na przeżywalność komórek 1

    Miejsce:  Zakład Chemii Leków
    Data: 17 kwietnia 2023
    Godzina: 11:00-12:30
    Czas trwania: 90 minut.