• Aktualności

  Warsztaty z prezentacji biznesowych

  24.11.2017 10:35
  Autor: BTT

  I część
  06 grudnia 2017, godz. 12:00-15:00 (Centrum Badań Innowacyjnych UMB, ul. Jerzego Waszyngtona 13)

  Warsztaty z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom:

  • Schemat wystąpienia typu Elevator Pitch: zawartość poszczególnych slajdów, sposób prezentacji
  • Dobre praktyki w zakresie prezentacji i sesji pytań
  • Przykład dobrego wystąpienia typu Elevator Pitch
  • Ćwiczenia w przygotowaniu wstępnej wersji prezentacji uczestników warsztatów.

   

  II cześć (on-line):

  Indywidulne wsparcie uczestników warsztatów w przygotowaniu finalnej wersji prezentacji – kontakt via poczta elektroniczna i komunikator internetowy. Uczestnicy po zakończeniu I części warsztatów przygotowują prezentacje swoich projektów a następnie trenerzy udzielają konsultacji, których celem jest poprawienie/uzupełnienie prezentacji.

   

  III część (4 godziny lekcyjne): ok. 06.02.2018

  Warsztaty z wygłoszenia prezentacji typu Elevator Pitch Demo:

  • Próbne prezentacje z sesją pytań przed trenerami i gośćmi zewnętrznym
  • Indywidualne uwagi trenerów po prezentacjach.

   

  Zgłoszenia do 4 grudnia poprzez formularz na stronie:

  https://inkubatorplus_bialystok_pitch.zgloszenia24.pl

   

  Lista miejsc ograniczona!

  Powrót