• Aktualności

  Ponad tysiąc badań PET/MR wykonanych przez ekspertów UMB

  13.12.2018 09:02
  Autor: Administrator UMB

   

  Multidyscyplinarny zespół ekspertów z firmy Bioskaner (spółka założona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) wykonał już ponad 1000 wysokospecjalistycznych badań na jednym z dwóch w Polsce urządzeń aparatów PET/MR, który pozwala na skan całego ciała.

  W związku z tym w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie mieści się ta najnowocześniejsza na świecie aparatura medyczna, zarząd firmy podległej UMB, podsumował ważny etap tych innowacyjnych badań pacjentów. Prorektor ds. Nauki UMB, prof. dr hab. Marcin Moniuszko (który jest prezesem spółki LOMIRT prowadzącej pracownię obrazowania diagnostycznego Bioskaner) przedstawił dziennikarzom możliwości urządzenia z punktu widzenia lekarza i pacjenta. Dr Małgorzata Mojsak, lekarz specjalista Medycyny Nuklearnej omówiła na czym polega przewaga urządzenia PET/MR nad zwykłym rezonansem magnetycznym. Zaprezentowała zalety urządzenia we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych (w tym płuc, prostaty, czy głowy), ale również przykłady wykluczenia nowotworu dzięki skanowi ciała pacjenta.  Wicedyrektor Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego, Paweł Kramarz stwierdził, że kooperacja miasta, UMB i BPNT jest modelowym przykładem dobrej współpracy i promowania nowoczesnej medycyny na Podlasiu.

  Spółka działa już 3 lata, w ciągu których badaniu PET/MR poddało się ponad tysiąc pacjentów, z regionu, kraju i zagranicy. Aparatura wykorzystywana do badań pacjentów to 3 -Teslowy rezonans magnetyczny MR, który pozwala na:

  • wczesne wykrycie zmian chorobowych (nowotworowych, kardiologicznych, neurologicznych, stanów zapalnych i innych) w całym ciele
  • dokładne określenie lokalizacji i stopnia zaawansowania chorób nowotworowych w całym ciele
  • ocenę skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz wczesne wykrycie ewentualnego nawrotu choroby

  Zaletą tego aparatu jest możliwość jednoczesnego wykonania badania PET i rezonansu magnetycznego, co w porównaniu do stosowanych dotychczas aparatów PET/CT zmniejsza dawkę promieniowania.

  Sprzęt cały czas intensywnie wykorzystywany jest przez spółkę celową UMB, realizowane są na nim badania komercyjne, ale również naukowo-badawcze. Jest to doskonały przykład jak publiczna uczelnia może wykorzystywać swój potencjał. Spółka zatrudnia najlepszych specjalistów, którzy są pracownikami naukowymi UMB.

  Badanie PET MR (Pozytronowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym) jest bardzo innowacyjne i hybrydowe. Wykorzystuje nowoczesną technologię pozwalającą na jednoczesne otrzymanie obrazów łączących anatomię oraz metabolizm narządów wewnętrznych. Wykonuje się je w celach diagnostycznych i naukowych. Pozwala na obrazowanie wielu stanów patologicznych istniejących w organizmie, m.in. nowotworów gromadzących podawany znacznik (przebiegających ze zwiększonym metabolizmem glukozy), stanów zapalnych i chorób zakaźnych, badanie pojedynczych guzów, przerzutów odległych, węzłów chłonnych, oceny stopnia zaawansowania nowotworów, kontrola odpowiedzi na leczenie (chirurgiczne, radio- i chemioterapię).

  Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne, a podany znacznik nie wpływa na samopoczucie pacjenta.

  Zapraszamy na stronę internetową bioskaner.eu

  Zapraszamy także do obejrzenia relacji TVP Białystok

   

   

  Powrót