• Aktualności

  Wiarygodność wyników badań oceny właściwości toksycznych prowadzonych w CMD UMB potwierdzona Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

  21.12.2018 09:52
  Autor: Administrator UMB

   

  Wiarygodność i uznawalność na świecie wyników badań w zakresie oceny właściwości toksycznych prowadzonych w Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB została po raz kolejny potwierdzona Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

  Centrum Medycyny Doświadczalnej (CMD) Uniwersytetu Medycznego w Białymstok jest jedną z nielicznych jednostek badawczych i jedyną jednostką działającą w uczelni wyższej w Polsce posiadającą Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL; ang. Good Laboratory Practice – GLP) w zakresie badania właściwości toksycznych. Jest to certyfikat o światowej randze. Przyznaje się go jednostkom badawczym, które gwarantują najwyższą jakość badań. CMD posiada akredytację DPL w zakresie badań toksykologicznych od dnia 12 grudnia 2012 r. Akredytacja ta nie jest jednak nadana bezterminowo i podlega stałej weryfikacji przez Inspektorów DPL z Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi, mającej na celu potwierdzenie zgodności badań prowadzonych w jednostce certyfikowanej z wymogami DPL. Ostatnia kontrola i weryfikacja okresowa, przeprowadzona w dniach 11 i 12 września 2018 r., potwierdziła, iż CMD spełnia zasady DPL, w związku z czym certyfikat został przedłużony (nr rejestracyjny 17/2018/DPL z dnia 15 listopada 2018 r.). Sukces ten jest wynikiem pracy całego Zespołu badawczego z CMD, koordynowanego przez mgr Agnieszkę Popielską, oraz specjalistów z zakresu toksykologii pracujących w Zakładzie Toksykologii UMB (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) – kierownika Zakładu prof. dr hab. Małgorzaty M. Brzóska, pełniącej funkcję kierownika badań toksykologicznych realizowanych w CMD, oraz starszego specjalisty dr n. med. Alicji Roszczenko. Centrum Medycyny Doświadczalnej kierowane jest przez prof. dr hab. Jacka Niklińskiego.

  Certyfikat DPL uprawnia do wykonywania badań w zakresie oceny toksyczności, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które muszą być prowadzone w standardzie DPL. Posiadanie certyfikatu DPL na badania toksykologiczne to prestiż dla Uczelni i możliwość pozyskiwania nowych partnerów do współpracy i zleceniodawców badań komercyjnych. Dzięki posiadaniu certyfikatu DPL nawiązano współpracę m.in. z firmą ChM, będącą znanym producentem implantów i narzędzi ortopedycznych oraz wiodącą na rynku biotechnologicznym spółką NONOVELOS S.A.

  Liczba badań toksykologicznych w Centrum Medycyny Doświadczalnej stale się zwiększa i coraz więcej instytucji wykazuje zainteresowanie nawiązaniem współpracy.

   

   

  Powrót