• Aktualności

  Ponad 10 mln zł otrzyma UMB na stworzenie wyspecjalizowanego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

  16.09.2020 09:13
  Autor: Administrator UMB

   

  W sumie w Polsce powstanie ich 10. Pozwolą one na lepszą koordynację badań klinicznych i uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w kraju, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w Polsce, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

  Projekt UMB został sklasyfikowany na 2 miejscu w kraju. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju CWBK do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

   

  https://abm.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-1386_g.png

   

  Stworzenie w Białymstoku Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych pozwoli na zagospodarowanie luki w systemie badań klinicznych i realizację ambitnych projektów naukowych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) należy do najbardziej dynamicznych uczelni medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, od lat prowadzi innowacyjną politykę naukową i posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R. W latach 2010-2019 jednostki UMB zrealizowały 392 badania kliniczne z czego 386 stanowiły badania komercyjne, a 6 badania niekomercyjne. Uniwersytet jest również sponsorem dwóch niekomercyjnych, wieloośrodkowych badań klinicznych (kardiologicznego i onkologicznego). W wyniku tych działań W 2020 roku Uniwersytet został jednym z 5 członków POLCRIN (Polish Clinical Research Infrastructure Network). Utworzenie Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych na UMB będzie kolejnym etapem rozwoju badań medycznych w województwie podlaskim, który pozwoli na zagospodarowanie luki w systemie badań klinicznych i realizację ambitnych, innowacyjnych projektów naukowych.

  Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie a następnie uruchomienie OWBK na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Projektowany Ośrodek będzie mógł pełnić funkcję ośrodka wczesnych faz. UMB powoła Ośrodek w partnerstwie ze swoimi szpitalami: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym.

  W zakres projektu wchodzi:

  • element inwestycyjny - modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do wymogów działania OWBK, wyposażenie Ośrodka w niezbędną infrastrukturę (administracyjną, medyczną i informatyczną)
  • zakup oprogramowania niezbędnego do zarządzania OWBK i realizowanymi badaniami klinicznymi
  • zatrudnienie personelu OWBK, zarówno administracyjnego jak i medycznego
  • sfinansowanie kosztów zarządzania projektem

   Nastąpi ustandaryzowanie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych u wszystkich Partnerów oraz wprowadzenie systemów jakościowych. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych będzie kompleksowo obsługiwał realizację badań klinicznych prowadzonych u wszystkich Partnerów. W zakres jego działań będzie wchodziło: pozyskiwanie, wycenianie i kontraktowanie nowych badań klinicznych od zewnętrznych zleceniodawców; przygotowywanie, wycenianie i rejestrowanie badań klinicznych inicjowanych przez Parterów; realizacja badań klinicznych na infrastrukturze własnej, partnerów lub podwykonawców; koordynacja i rozliczanie prowadzonych badań klinicznych. Podjęte zostaną również działania mające na celu promocję Ośrodka oraz jak również popularyzację badań klinicznych.

  Celem długofalowym jest zwiększenie zaangażowania Uniwersytetu i szpitali uniwersyteckich w inicjowanie i realizację badań klinicznych o najwyższej wartości dla pacjenta. Powołanie wyspecjalizowanego Ośrodka pozwoli na standaryzację i usprawnienie procedur a przez to podniesienie jakości prowadzonych badań klinicznych. Ułatwi współpracę z zewnętrznymi Sponsorami badań poprzez stworzenie "jednego okienka", które pozwoli na szybszą i sprawniejszą obsługę. Stworzenie kompetentnego zespołu ułatwi również Partnerom inicjowanie własnych projektów badawczych w zakresie badań klinicznych a przez to podniesienie innowacyjności prowadzonych badań naukowych. Aktywna współpraca Ośrodka z POZ pozwoli na skuteczną rekrutację pacjentów. Skutkiem tych działań będzie zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych przez Partnerów projektu.

  Celem ostatecznym jest zwiększenie dostępności do badań klinicznych a przez to do nowych, eksperymentalnych terapii dając pacjentom nieodpłatny dostęp do najnowszych metod leczenia. Długofalowo zmniejszy to koszty terapii pacjentów oraz leczenia powikłań długofalowych, a przez to przyczyni się do zwiększenia efektywności finansowej systemu ochrony zdrowia.

   

  Szacuje się, że rynek badań klinicznych na świecie będzie systematycznie zwiększał swoją wartość do 2026 r., osiągając  69 mld USD. Wzrost rynku napędzają przede wszystkim rosnące wydatki na badania i rozwój w przemyśle farmaceutycznym oraz rozpowszechnianie się nowych przypadków chorób. Istotną przyczyną hamującą rozwój rynku badań klinicznych jest niski poziom zwrotu kosztów opieki zdrowotnej.

  Miejscem przeprowadzania badań klinicznych coraz rzadziej są kraje rozwinięte. Największe firmy farmaceutyczne przenoszą swoją działalność do Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu, w celu zwiększenia rentowności i szybszej rekrutacji pacjentów.

  W Polsce większość badań klinicznych prowadzona jest w szpitalach lub na oddziałach klinicznych, chociaż coraz większą popularność zyskują również podmioty prywatne. Większość badań klinicznych dotyczy fazy trzeciej, natomiast na drugim miejscu pod względem liczebności badań prowadzonych w Polsce znajdują się badania fazy czwartej. Badania fazy I lub drugiej stanowią margines prowadzonych w Polsce.

   

   

   

  Powrót