• Aktualności

  Ścieżki ochrony patentowej - biomarker

  23.11.2021 16:47
  Autor: BTT

  Pojęcie „biomarker” jest względnie młodym terminem, określającym znane od lat zjawisko istnienia mierzalnych właściwości biologicznych. Biomarker może stanowić wymierna substancja, struktura lub proces, których obecność w badanej tkance wskazuje na chorobę, zmianę fizjologiczną lub też stan psychiczny. Markery biologiczne pozwalają obserwować zmiany związane np. ze stanem fizjologicznym człowieka oraz są przydatne przy prognozowaniu występowania lub wykrywania obecności chorób, dzięki czemu pozytywnie wpływają na przebieg i rezultat leczenia pacjentów. Emblematyczny przykład takiego wskaźnika stanowi ciśnienie tętnicze, którego utrzymujący się podwyższony poziom może informować o ryzyku zawału serca. Ze względu na swoją specyfikę, biomarkery znajdują zastosowanie nie tylko w naukach medycznych, ale również np. w monitoringu środowiska przyrodniczego.

  Biomarkery rozpatrywane z perspektywy genetyki, proteomiki czy technik obrazowania są systematycznie rozwijającym się źródłem wiedzy biomedycznej, warunkującej wczesną diagnostykę, profilaktykę i efektywność nowych terapii wobec wielu schorzeń. Odkrycie nowego biomarkera przez naukowca może przyczynić się do rozwoju medycyny spersonalizowanej i poprawy jakości opieki nad pacjentami. Badacze stale opracowują nowe markery biologiczne, a gwarancję wykorzystana ich leczniczego potencjału można uzyskać dzięki ochronie patentowej oraz komercjalizacji wyników badań.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może pochwalić się dwoma biomarkerowymi patentami. Pierwszy z nich, Zestaw biomarkerów transkryptomicznych do zastosowania w stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca, sposób diagnozowania ryzyka wystąpienia u pacjenta pozawałowej niewydolności serca i zastosowanie biomarkerów do diagnostyki in vitro (PL 228091, EU 3105350) – objęty polską oraz europejską ochroną patentową – został opracowany dzięki współpracy UMB z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz z Warszawskim Uniwersytetem. Z kolei polski patent pt. Sposób diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposób różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera (PL 238142) powstał dzięki współpracy UMB z Universidade de Aveiro (Portugalia).

  Powrót