Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Kolejny patent UMB

  08.09.2022 11:34
  Autor: BTT

  Z przyjemnością informujemy o kolejnym patencie przyznanym Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił patentu na wynalazek pt. Diagnostyczny panel biomarkerów metabolicznych do monitorowania skuteczności leczenia chemioterapeutycznego raka płuca. Wynalazek został opracowany przez zespół naukowców w składzie: dr Ewa Paszkowska, prof. dr hab. Adam Krętowski, dr hab. Michał Ciborowski, prof. dr hab. Jacek Nikliński, prof. dr hab. Ewa Sierko, dr Joanna Kiśluk oraz dr Karolina Pietrowska.

  Przedmiotem wynalazku jest panel biomarkerów metabolicznych, pochodzących z osocza, umożliwiających monitorowanie efektów leczenia chemioterapeutycznego niedrobnokomórkowego raka płuca. Niedrobnokomórkowy rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych i powodujących wysoką śmiertelność nowotworów w Polsce. Najskuteczniejszą metodę kuracji stanowił skojarzenie leczenia miejscowego (radioterapia lub wycięcie guza) z systemowym (np. chemioterapia). W całym procesie postępowania z pacjentem niezwykle ważna jest ocena skuteczności wybranej terapii. Obecnie ocenę skuteczności leczenia można przeprowadzić poprzez obserwacje zmian obrazów uzyskanych przy użyciu tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej lub rezonansu magnetycznego. Wymienione metody obrazowania są niestety kosztowne i wielu pacjentów ma szereg przeciwskazań do ich wykonania. Zespół badawczy wytypował biomarkery metabolomiczne, które z wysoką czułością i specyficznością mogą ocenić skuteczność zastosowanego leczenia chemioterapeutykami. Ta innowacyjna metoda generuje znacznie niższe koszty i jest mało inwazyjna (sprowadza się do pobrania krwi) w porównaniu do stosowanych obecnie technik.

  Serdecznie gratulujemy Badaczkom i Badaczom oraz życzymy kolejnych naukowych sukcesów!

  Powrót