Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Inkubator Innowacyjności 4.0 - materiał filmowy

  21.05.2023 12:08
  Autor: BTT

  26 kwietnia 2023 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku został podsumowany projekt Inkubator Innowacyjności 4.0, realizowany w ramach konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

   

  W trakcie spotkania sześć zaproszonych zespołów przedstawiło swoje projekty zrealizowane w ramach programu II 4.0. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentowały dwie badaczki: dr n. farm. Anna Puścion-Jakubik z Zakładu Bromatologii oraz dr Marlena Tynecka z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji.

   

  Jednym z punktów programu konferencji była prezentacja materiału filmowego, w którym wybrane zespoły badawcze z UMB, UwB i PB przedstawiły efekty zrealizowanych prac przedwdrożeniowych. Biuro Transferu Technologii zaprosiło do nagrań dwa zespoły z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  • Zakład Bromatologii UMB – Żywność funkcjonalna dla pacjentów z insulinoopornością i osób z chorobą Hashimoto;
  • Laboratorium Genomiki i Analiz Epigenetycznych CBK UMB – Zestaw biomarkerów miRNA do diagnostyki raka jajnika.

   

  Inkubator Innowacyjności 4.0 jest projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. U źródeł jego realizacji leży promowanie osiągnięć naukowych, zwiększanie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz aktywowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. II 4.0 jest tym samym platformą realizacji jednego z głównych celów polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce, jakim jest rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

  Powrót