Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Pierwszy patent UMB w Kanadzie!

  05.10.2023 10:00
  Autor: BTT

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał pierwszy w swojej historii patent w Kanadzie!

  19 września 2023 Kanadyjski Urząd Patentowy opublikował informację o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Derives de L-proline sulfonamide comprenant le systeme pyrazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazine, procede de fabrication, utilisations et composition pharmaceutique les comprenant” (,,Nowe L-prolinowe sulfonamidowe pochodne zawierające układ pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowania oraz kompozycja farmaceutyczna je zawierająca”).

  Przedmiotem wynalazku jest metoda wytwarzania oraz zastosowanie nowej pochodnej disulfonamidowej triazyny (MM-129) w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, w szczególności raka jelita grubego.

  Proponowane rozwiązanie charakteryzują aktywności antyproliferacyjna oraz cytotoksyczna, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zarówno w warunkach in vitro, jak też in vivo, przy jednoczesnym wysokim profilu bezpieczeństwa w zakresie stosowanych dawek terapeutycznych. Tym samym posiada istotny potencjał zastosowania jako element strategii leczenia nowotworu jelita grubego.

  W pracę nad uzyskaniem patentu zaangażowani byli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Dariusz Pawlak, prof. dr hab. Anna Bielawska, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, dr hab. Justyna Hermanowicz, dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo oraz dr Anna Szymanowska z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Współautorami wynalazku są również prof. dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Gratulujemy badaczom i badaczkom oraz dziękujemy za ich zaangażowanie w uzyskaniu patentu!

  Powrót