Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do Pierwszego Horyzontalnego Programu Akceleracyjnego AKCES

  31.10.2023 13:58
  Autor: BTT

  Akces NCBR sp. z o.o. ogłosił rozpoczęcie naboru zgłoszeń do Pierwszego Horyzontalnego Programu Akceleracyjnego.

  Nabór rozpocznie się 24 października 2023 r. i będzie trwał do 30 listopada 2023 r.

   

  Do składania zgłoszeń zaproszone zostały m.in. innowacyjne startupy ze wszystkich branż, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

  Projekty powinny dotyczyć pomysłów, które przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R.

  Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.

  Zgłoszone pomysły będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych i pracowników Akces posiadających wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu oceny projektów biznesowych. Oceniany będzie m.in. potencjał komercjalizacji, poziom innowacyjności i posiadane przewagi konkurencyjne.

   

  16 listopada o 10.30 rozpocznie się spotkanie dotyczące składania wniosków. Na webinar obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

  https://akces.clickmeeting.com/akces-ncbr-nowy-nabor-szkolenie-2/register

   

  Etapy akceleracji i maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać:

  1. Mentoring

  Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

  1. Grant Finansowy

  Bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

  1. Inwestycja Kapitałowe

  Bezpośrednia inwestycja Akces o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt. Akces zastrzega sobie prawo do inwestycji tylko w wybrane spółki z programu akceleracyjnego.

  Łączna kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln zł.

   

  Prowadzenie Pierwszego Horyzontalnego Programu Akceleracyjnego przez Akces zostało zlecone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R.

   

  Oczekiwane rezultaty Programu to:

  1. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie nowych podmiotów, wyłonionych z sektora innowacji i B+R, wnoszących na rynek innowacyjne projekty technologiczne i oferujące nowe bądź ulepszone rozwiązania techniczne, organizacyjne, biznesowe, operacyjne;
  2. Ułatwienie projektom z sektora innowacji i B+R planującym komercjalizację wyników swoich badań, uzyskania wsparcia w zakresie pozyskania dostępu do know-how oraz kapitału inwestycyjnego.

   

  Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

  1. Założenie przez zgłaszającego projekt konta użytkownika na stronie internetowej Akces;
  2. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 30 listopada 2023 r. do godziny 23.59.

   

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: Pierwszy Horyzontalny Program Akceleracyjny / Akces NCBR (akces-ncbr.pl)

  Pytania dotyczące Programu, naboru do Programu, etapów i działań w ramach Programu, itp. prosimy kierować na adres Biura Transferu Technologii btt@umb.edu.pl

  Powrót