Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy patent udzielony przez Kanadyjski Urząd Patentowy na rzecz UMB

  03.01.2024 14:49
  Autor: BTT

  19 grudnia 2023 roku Kanadyjski Urząd Patentowy udzielił patentu na wynalazek:

  Methode de diagnostic de l'arthrite de lyme, methode de diagnostic differentiel de l'arthrite de lyme, lysophosphatidylethanolamine destine a etre utilise en tant que biomarqueur, kit de diagnostic de l'arthrite de lyme et kit de diagnostic differentiel de l'arthrite de lyme

  (Sposób diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposób różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera)

  Numer patentu w Kanadzie: 3,105,034, link do wyszukiwarki Espacenet

   

  Wynalazek został opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia).

  Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w badaniach brali udział pracownicy:

  • Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej: dr hab. Wojciech Łuczaj i prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji: prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
  • Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych: dr Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz

  Uniwersytet w Aveiro reprezentowali prof. Pedro Domingues oraz prof. Maria do Rosario Domingues, z którymi Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej współpracuje od wielu lat, czego uznaniem było przyznanie profesorowi Pedro Dominguesowi w 2019 r. Medalu za zasługi dla UMB.

   

  Obserwowany stały wzrost liczby pacjentów z boreliozą w Europie i Ameryce Północnej stanowi duży problem medyczny zwłaszcza w sytuacji braku jednoznacznego sposobu diagnozowania. Wskazanie, zidentyfikowanej w badaniach lipidomicznych, z wykorzystaniem LCMSMS, lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera boreliozowego zapalenia stawów, ma szanse wpłynąć na poprawę skuteczności diagnostyki i w konsekwencji farmakoterapii tej choroby.

   

  W kooperacji z partnerem komercyjnym – firmą SHIM-POL A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J. – zostały również złożone rozszerzenia zastrzeżenia patentowego polskiego wynalazku (nr 238142) na obszar krajów europejskich oraz USA.

  Powrót