• Ostatnia zmiana 22.06.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

  AKTUALNOŚCI                    O projekcie                    Kontakt

   

  Aktualności


   

  SZKOLENIA 2018

  Zapraszamy pracowników UMB:

  - techników symulacji i informatyków

  - isntruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności do zapoznania się z harmonogramem szkoń realizowanych w I półroczu 2018 roku

   

  Pliki z harmonogramem wsparcia do pobrania:

  Szkolenia stanowiskowe dla techników i informatyków

  Szkolenia stanowiskowe dla instruktorów

  Szkolenia dla instruktorów symulacji mkedycznej wyskoiej wierności

   


   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do pilotażowej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Kliknij aby poznać szczegóły --->

   


   

  W dniach 14-15 listopada 2017 roku 5 pracowników UMB będzie uczestniczyć w szkoleniu "Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w stomatologii", realizowanym w Warszawie (adres: ul. Salsy 2).

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapewnia uczestnikom szkolenia zakwaterowanie w Hotelu Poleczki, ul. Poleczki 40A w Warszawie.

   


   

  Inauguracja działalności Centrum Symulacji Medycznych

  6 listopada 2017 godz. 10:00

  10:00-10:30 Aula nr 1.8 (113 osób) Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ

  - Powitanie gości

  - Prezentacja projektu – prof. dr hab. Adrian Chabowski

  10:40 – 12:30 wycieczka po Centrum Symulacji Medycznych dla zaproszonych gości

  W poszczególnych pomieszczeniach Centrum zajęcia ze studentami

  W tle poczęstunek.

  12:30- 14:30 Drzwi otwarte dla wszystkich zainteresowanych

  Relacja z Inauguracji --->

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu skierowanego do studentów Kierunku Lekarskiego".

  Uczestnicy: 5 pracowników UMB.

  Termin realizacji: 20-21.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie bazodanowe dla 4 informatyków UMB".

  Termin realizacji: 16-20.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności z użyciem symulatorów pediatrycznych".

  Uczestnicy: 7 pracownioków UMB.

  Termin realizacji: 21-23.06.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy szkolenia zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 19-20.06.2017 r. siedmiu pracowników Uniwersytetu Medzycznego w Białymstoku odbędzie staż w placówce prowadzącej edukację w zwkresie symulacji medycznej.

  Miejsce realizacji stażu: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy stażu zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce stażu, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 12-13 czerwca 2017 roku 5 pracowników UMB weźmie udział w szkoleniu "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji", realizowanym na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Malmo (Szwecja). 

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapenia uczetsnikom szkolenia dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia.

   


   

  W dniach 9-10.06.2017 r odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 14 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (III grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB".

  Termin realizacji: 29-30 maja 2017 r.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A w Katowicach.

   


   

  W dniach 24-25.04.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 24.04.2017r. (poniedziałek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 25.04.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

   


   

  W dniach 24-25.02.2017 r odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 12 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (II grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  WAŻNA INFORMACJA !!!

  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych - rezygnacja wykonawcy, planowane w dniach 21-22.02.2017r. szkolenie nie odbędzie się.

  W dniach 21-22.02.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 21.02.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 22.02.2017r. (środa) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu

   


   

  W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: Szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 stycznia 2017 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 10-12.01.2017 r. odbędzie się 3-dniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego, Pielęgniarstwo i Położnictwo UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

  Tematyka szkolenia: 

  - założenia i cele nauki metodą symulacji medycznej, historia symulacji,

  - edukacyjne założenia learningowe w środowisku symulowanym,

  - ewolucja scenariusza symulacyjnego,

  - przygotowanie scenariusza symulacyjnego,

  - debriefing oraz użycie systemu audio-video,

  - ćwiczenia symulacyjne zawierające co najmniej następujące bloki tematyczne: symulacja w pielęgniarstwie, symulacja w położnictwie, symulacja zabiegowa, symulacja niezabiegowa, symulacja stanów nagłych.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

  Godziny realizacji szkolenia:

  10.01.2017: godz. 10.00-17.00. Zajęcia rozpoczną się od części wykładowej, sala 1.40

  11.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

  12.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

   


   

  W dniach 19-20.12.2016 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „2-dniowe szkolenie podstawowe wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej, skierowanego do 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB"

  Tematyka szkolenia: Prezentacja zasad  symulacji medycznej, koncepcji nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 12-13.12.2016 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB"

  Tematyka szkolenia: Trening scenariuszy wysokiej wierności: Świeży zawał serca, migotanie/trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna, częstoskurcz komorowy z tętnem, niestabilny hemodynamicznie, częstoskurcz komorowy z tętnem, stabilny hemodynamicznie, PEA, zatrzymanie krążenia w przebiegu zatoru płucnego, AVNRT, AVRT, Migotanie przedsionków z niestabilnością hemodynamiczną, Torsades de pointes, Blok III*, Blok mobitz II, Zastępczy rytm węzłowy, Asystolia, Ostra niedomykalność mitralna, Rozwarstwienie aorty, Tamponada serca, Obrzęk płuc w przebiegu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca, Obrzęk płuc w przebiegu wzrostu RR.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 11-13 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniu 01.12.2016 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 24.11.2016 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 16.11.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 6 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie   praktyczne dla  instruktora  symulacji  niskiej  wierności”

  Tematyka szkolenia:

  Wykorzystanie trenażerów do nauki czynności pielęgniarskich i położniczych m.in. pielęgnacja pacjentów, resuscytacja noworodków, dzieci, dorosłych i niemowląt, nadgłośniowe metody udrażaniania dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylacji, pomp infuzyjnych, ssaków elektrycznych, zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 18.11.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB”

  Tematyka szkolenia:

  -tworzenie scenariuszy symulacyjnych (utworzenie po 1 scenariuszu przez każdych 2 uczestników kursu),

  - przebieg realizacji scenariusza,

  - ocena umiejętności twardych,

  -ocena umiejętności miękkich,

  - zasady debriefingu,

  - kontrola realizacji  scenariusza symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 0.2

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  Wdniach  15.11.2016 (grupa I)  oraz 17.11.2016 (grupa II)  odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:

  - zasady symulacji medycznej,

  - koncepcje nauczania symulowanego,

  - nauczanie zintegrowane,

  - sposoby oceny symulacji,

  - praktyka debriefingu,

  - zasady tworzenia scenariuszy symulacji,

  - skuteczne techniki podsumowujące

  Miejsce szkolenia:

  - grupa I (15.11.2016) : Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 1.6

  - grupa II (17.11.2016): Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Rejestracja uczestników od godziny 8.00

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniach 28-29.10.2016 r odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 11 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (I grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Tematyka szkolenia:

  • Techniki nauczania komunikacji klinicznej.
  • Dowody naukowe na skuteczność metod nauczania komunikowania opartych na doświadczaniu.
  • Nauczanie technik przeprowadzania konsultacji medycznej (prowadzenia rozmowy z pacjentem, zbierania wywiadu, udzielania informacji) z udziałem pacjentów symulowanych (SP) w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Lista sprawdzająca do oceny konsultacji medycznej w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Zasady udzielania informacji zwrotniej.
  • Podstawy symulacji medycznej.
  • Zasady tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem SP adekwatnych do specjalności medycznych reprezentowanych przez kursantów.
  • Zasady tworzenia instrukcji dla aktorów (SP).
  • Rejestrowanie symulowanych konsultacji kamerą video, odtwarzanie, udzielanie informacji zwrotnej, ponowne przećwiczenie.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  W dniu 16.09.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 5 pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku lekarsko - dentystycznego.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa”

  Tematyka szkolenia: Badania i kierunki rozwoju ergonomii w stomatologii, ergonomiczne zasady pracy lekarza stomatologa - praca solo i z asystą, ergonomiczna pozycja ciała lekarza podczas pracy, metryczne zdefiniowanie „punktu zero”, strefy pracy i ergonomiczna organizacja stanowiska pracy - praca solo i z asystą, widoczność i dostępnośćpola operacyjnego, chwyty i sposoby stabilizacji narzędzi, zasady współpracy z asystą stomatologiczną (komunikacja bezsłowna, przekazywanie narzędzi i materiałów podczas zabiegu) - technika pracy na 4 ręce.

  Miejsce szkolenia: Zakład Propedeytyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, Białystok; sala nr 1002

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  W dniu 01.07.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy technik symulacji”

  Tematyka szkolenia: Zasady symulacji medycznej, koncepcje nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  I Spotkanie informacyjne

  W dniach 4-5 kwietnia 2016 roku w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne Beneficjentów Konkursu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej". W spotkaniu uczestniczyło 6-ciu przedstawicieli UMB.