• Ostatnia zmiana 29.10.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

  AKTUALNOŚCI                    O projekcie                    Kontakt

   

  Aktualności

   


  Mentoring – V EDYCJA

   

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w PIĄTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 25.10-10.11.2021 r.

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB.

   

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

   

  Piąta  edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników  z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB.

   

  Kryteria rekrutacji:

  • Średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • Członkostwo w studenckim kole naukowym 
  • Aktywny/czynny udział w konferencjach
  • Prace/artykuły opublikowane w czasopismach naukowych jako autor lub współautor

   

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia).

  Wsparciem w zakresie mentoringu nie mogą być objęci studenci będący uczestnikami w poprzednich edycjach programu mentoringu.

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w roku akademickim 2021/2022 w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Aby zgłosić się do projektu należy podpisany i datowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami  przekazać do Działu Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pokój 210)

  Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć informację dotyczącą preferowanego mentora z niniejszej LISTY (aktualizacja 29.10.2021) (od 1 do 3 nazwisk, gdzie pierwsze nazwisko – mentor najbardziej preferowany). O ostatecznym przydzieleniu mentorów decyduje Kierownik Projektu po zakończeniu rekrutacji.

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 686 51 79

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl

   

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

   

   

  Realizacja filmów edukacyjnych

   

  Na podstawie umowy między UMB, a firmą SOFTHAR Janusz Karaś zrealizowane są, w ramach projektu, filmy dydaktyczno-instruktażowe.

  Trzy filmy dydaktyczno-instruktażowe z zakresu stomatologii:
  1. „Wprowadzenie do pracy z symulatorami stomatologicznymi”
  2. „Ergonomia pracy lekarza  dentysty w zespole stomatologicznym. Praca na 4 ręce”
  3. „Prawidłowa pozycja pracy lekarza stomatologa przy pacjencie leżącym”

  Edukacyjne filmy dydaktyczno-instruktażowe z zakresu internistycznych badań fizykalnych - 7 odcinków w języku polskim i w języku angielskim.
  1. „Badanie fizykalne  głowa i szyja”
  2. „Badanie fizykalne stanu ogólnego”
  3. „Badanie fizykalne  układu krążenia”
  4. „Badanie fizykalne  układu oddechowego”
  5. „Badanie fizykalne  układu pokarmowego”
  6. „Badanie fizykalne  układu nerwowego”
  7. „Badanie fizykalne gruczołu sutkowego”

  Filmy realizowane z udziłam pracowników i studentów UMB, na podstawie scenariuszy przygotowanych przez pracowników UMB.

  Planowany termin realizacji filmów: lipiec 2021 r. (część I), wrzesień 2021 r. (część II).

   


   

  Szkolenie pracowników UMB pełniących funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

   

   

  W ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” realizowane są na UMB działania związane z wdrożeniem egzaminów typu OSCE. Aktualnie pracuje Zespół, którego zadaniem jest przygotowanie i utworzenie 16 stacji wykorzystywanych podczas planowanych egzaminów.

  Kolejnym krokiem jest przygotowanie kadry dydaktycznej, która będzie pełniła funkcje egzaminatorów w trakcie przeprowadzania na Uczelni egzaminów typu OSCE. W związku z tym w marcu 2021 roku zorganizowane zostaną szkolenia, do udziału w nich zapraszamy kadrę dydaktyczna Uczelni realizującą zajęcia na kierunkach: Lekarskim, Pielęgniarstwo i Położnictwo.

   

  Szkolenia odbędą się w formie hybrydowej: część teoretyczna online, cześć praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB, w terminie:

  1) część teoretyczna online w dniu 5 i 12 marca 2021 roku w godzinach: 12.00 - 14.40;

  2) część praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB w dniu 19 marca 2021 roku w godzinach: 9.00 - 14.45.

   

  Szkolenie przeprowadzi zespół Prof. Kamila Torresa z Zakładu Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  - dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan - kmroslan@umb.edu.pl.

  - Marek Sokołowski – marek.sokolowski@umb.edu.pl

   


  SZKOLENIE Z MENTORINGU

   

  W dniach 05-06.03.2021 r. realizowane będzie szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku W ZAKRESIE MENTORINGU studentów Kierunku Lekarskiego.

  Szkolenie zrealizowane zostanie w formie online.

   


   

  UWAGA STUDENCI IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego  !!!

    

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w CZWARTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 05.03.2021 r. - ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ !!!

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB. 

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.: 

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza, 

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej, 

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę, 

  - nawiązanie kontaktów zawodowych, 

  - rozwój osobisty, 

  - wzrost umiejętności interpersonalnych, 

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach, 

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń. 

    

  Czwarta  edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników  z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB w okresie luty – maj/czerwiec 2021 roku. 

   

  Kryteria rekrutacji: 

  • Średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów 

  • Członkostwo w studenckim kole naukowym   

  • Aktywny/czynny udział w konferencjach  

  • Prace/artykuły opublikowane w czasopismach naukowych jako autor lub współautor  

   

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia). 

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w roku akademickim 2020/2021  w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. 

    

  LICZBA MIEJSC WYNOSI TYLKO 38  !!! 

    

  Aby zgłosić się do projektu należy podpisany i datowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami  przekazać do Działu Projektów Pomocowych: 

  - w wersji oryginalnej, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB lub 

  - w formie skanu, na adres mailowy marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl           

    

  Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć informację dotyczącą preferowanego mentora z niniejszej LISTY (od 1 do 3 nazwisk, gdzie pierwsze nazwisko – mentor najbardziej preferowany). O ostatecznym przydzieleniu mentorów decyduje Kierownik Projektu po zakończeniu rekrutacji. 

   

  Szczegółowych informacji udzielają: 

  Marta Olędzka- Szewczyk 

  tel.: 85 686 51 79 

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl          

  Marek Sokołowski 

  tel.: 85 748 56 50 

  marek.sokolowski@umb.edu.pl 

   


   

  Informujemy, że realizacja mentoringu studentów zostaje przedłużona do końca czerwca 2020 r.

  Od 01.05.2020 r. istnieje możliwośc realizacji mentoringu w formie zdalnej.

   


   

  SZKOLENIE Z MENTORINGU

   

   W dniach 19-20.12.2019 r. realizowane będzie szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku W ZAKRESIE MENTORINGU studentów Kierunku Lekarskiego.

  Szkolenie będzie prowadzone w godzinach 8.30 -  15.15 w sali konferencyjnej obok Kancelarii ogólnej, lewe skrzydło Pałacu Branickich.

   


   

  MENTORING STUDENTÓW IV, V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO - III EDYCJA

   

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w TRZECIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 25.01.2020 -  07.02.2020 !!!

  POZOSTAŁY 4 MIEJSCA !!!

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB.

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

   

  Trzecia edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB w okresie marzec – maj 2020 roku.

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • aktywna działalność w studenckich kołach naukowych
  • aktywny udział w konferencjach
  • prace opublikowane w czasopismach naukowych

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia).

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu dla studentów zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania od roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  LICZBA MIEJSC NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 JEST OGRANICZONA I WYNOSI ŁĄCZNIE TYLKO 32 MIEJSCA !!!

   

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z niezbędnymi załącznikami do 07.02.2020 r. do:

  Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich)

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  Osoby zakwalifikowane do udziału w mentoringu powinny dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty:

  1. Dane uczestnika otrzymującego wsparcie w ramach projektu

  2. Oświadczenie uczestnika projektu.

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 748 55 21

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   


   

  Szkolenia stanowiskowe dla techników i informatyków

   

  W dniach 28-29.05.2019 r. w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej UMB zostaną zrealizowane szkolenia stanowiskowe dla 6 techników i 4 informatyków.

  Zakres szkoleń:

  - Symulator karetki wraz z obsługą ogrzewania, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz panelu kierowcy.
  - Sprzęt AV będący na wyposażeniu symulatora karetki.
  - Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki.
  - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SimMan 3G z wyposażeniem
  - Medyczny system USG

   


   

  Kursy z niskiej wierności

   

  W dniach  15- 16.04.2019 oraz 21 -22.05.2019  reazliowane będą kursy z niskiej wiernosci (odpowiednio kurs podstawowy i kurs zaawansowany).

  Każdy kurs obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

   

  Miejsce realizacji kursów: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny: 8.00 - 15.00

  Liczba uczestników: 18 osób

   

  Zagadnienia:

  - istota i zakres szkolenia studentów w warunkach symulacji niskiej wierności

  - tworzenie scenariusza w symulacji

  - metoda 4 kroków w symulacji niskiej wierności – interakcja student- instruktor niskiej wierności,

  - elementy budowy scenariusza niskiej wierności

  - zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  - techniki osiągnięcia założonych celów dydaktycznych

  - ocena wiedzy i umiejętności w symulacji medycznej

  - krytyczna analiza zadania wykonanego przez studenta

   


   

  WEWNĄTRZUCZELNIANE ZAWODY SYMULACYJNE

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wewnątrzuczelnianych zawodach symulacji, w ramach których zostanie wyłoniona drużyna reprezentująca UMB w Międzyuczelnianych Zawodach Symulacji (Lublin, maj 2019 rok).

  Zgłaszać się można droga mailową lub osobiście do 15 marca 2019  w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 30

  tel.: +48 85 686 52 40
  e-mail: csm@umb.edu.pl

   


   

  Szkolenie pracowników UMB w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination)

   

  W dniach 04-08.03.2019 r. realizowane będzie Szkolenie pracowników UMB  w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

   

       Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 8.15 - 15.15

   

  Zakres tematyczny:

  Teoria i praktyka egzaminów typu OSCE, umiejętność zastosowania OSCE, wskazanego jako forma sprawdzania całości umiejętności praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie medycyny

   

  Celem szkolenia jest w szczególności:

  • zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów OSCE uwzględniającą najnowsze doniesienia z badań w edukacji medycznej,
  • nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów typu OSCE dla studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa.
  • wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na sprawne, skuteczne realizowanie różnorodnych zadań związanych z oceną umiejętności klinicznych studentów w formie egzaminu typu OSCE.

   


   

  „Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”.

   

  W dniach 22-23.02.2019 r. realizowane będzie „Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”.

   

  Miejsce szkolenia: Prawe skrzydło Pałacu Branickich, II piętro, sala nr 119

  Godziny szkolenia: 8.00-15.00

   


   

  Szkolenie z obsługi symulatorów w ramach szkoleń z niskiej wierności

   

  GRUPA I

  UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !!!!

  Z UWAGI NA CHOROBĘ OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE DLA GRUPY I ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA PONIEDZIAŁEK 17.12.2018

   

  Termin: 17.12.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 9.00 - 17.00

  Zakres tematyczny:

  - Symulator laparoskopowy - Lapx,

  - Symulator zabiegów wewnątrznaczyniowych - Angio Mentor,

  - Symulator USG - U/S Mentor,

  - Symulator endoskopowy - GI Mentor

   

  GRUPA II:

  Termin: 11.12.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 8.30 - 16.15

  Zakres tematyczny:

  - Symulatory i trenażery niskiej wierności - zastosowanie do nauki procedur klinicznych, adaptacja scenariuszy/list kontrolnych;

  - Symulatory i trenażery ALS - funkcjonalności oraz mozliwości zastosowania w scenariuszach symulacyjnych;

  - Trenażery BLS

   


   

  Harmonogram szkoleń stanowiskowych w ramach programu pacjenta symulowanego, realizowanych w CSM UMB w godzinach 11.30 - 16.30:

  1. Szkolenie w dniu 08.10.2018 r.

  2. Szkolenie w dniu 09.10.2018 r.

  3. Szkolenie w dniu 29.10.2018 r.

  4. Szkolenie w dniu13.11.2018 r.

  5. Szkolenie w dniu 26.11.2018 r.

  6. Szkolenie w dniu 10.12.2018 r.

   


   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do drugiej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  UWAGA STUDENCI !!! OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DODATKOWĄ !!!

  NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 27 LUTEGO 2019 !!!

   

  Kliknij aby poznać szczegóły --->

   


   

  W dniach 26-27.09.2018 r. pięć pracownic UMB Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło staż w Academisch Centrum Tandheelkunde w Amsterdamie.

  Staż obejmował między innymi:

  - zapoznanie się z wyposażeniem i warunkami w obiektach ACTA
  - spotkanie z zespołem badań edukacyjnych i rozwoju

  - dyskusje nt. rozwoju rzeczywistości wirtualnej w nauczaniu stomatologii oraz symulacji w edukacji.

  W ramach umowy z wykonawcą uczestnicy stażu zapewniony mają przelot oraz zakwaterowanie w Amsterdamie.

   


   

  SZKOLENIA 2018 (II półrocze)

   

  Szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności realizowane w CSM UMB:

  1. „Szkolenie doskonalące dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w zakresie chorób wewnętrznych w tym gastroenterologii i kardiologii oraz medycyny ratunkowej”

  Termin: 06-07.09.2018 r.

  2. "Szkolenie doskonalące dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w ginekologii i położnictwie"

  Termin: 19-20.09.2018 r.

  3. "Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w chirurgii/ortopedii oraz anestezjologii”

  Termin: 27-28.09.2018 r.

  Szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności prowadzone na terenie Unii Europejskiej:

  1. "Kurs 5-dniowy prowadzony na terenie Unii Europejskiej dla instruktora symulacji wysokiej wierności w chirurgii/ortopedii oraz anestezjologii"

  Termin: 03-07.09.2018 r.

  Miejsce realizacji kursu: AQAI GmbH, Wernher-von-Braun-Str. 9, 55129 Mainz, Niemcy.

  2. "Kurs 5-dniowy prowadzony na terenie Unii Europejskiej dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności - doskonalenie technik symulacji w pielęgniarstwie"

  Termin: 10-14.09.2018 r.

  Miejsce realizacji kursu: Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

   


   

  SZKOLENIA 2018 (I półrocze)

  Zapraszamy pracowników UMB:

  - techników symulacji i informatyków

  - isntruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności do zapoznania się z harmonogramem szkoń realizowanych w I półroczu 2018 roku

   

  Pliki z harmonogramem wsparcia do pobrania:

  Szkolenia stanowiskowe dla techników i informatyków

  Szkolenia stanowiskowe dla instruktorów

  Szkolenia dla instruktorów symulacji mkedycznej wyskoiej wierności

   


   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do pilotażowej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Kliknij aby poznać szczegóły --->

   


   

  W dniach 14-15 listopada 2017 roku 5 pracowników UMB uczestniczyło w szkoleniu "Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w stomatologii", realizowanym w Warszawie (adres: ul. Salsy 2).

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapewnił uczestnikom szkolenia zakwaterowanie w Hotelu Poleczki, ul. Poleczki 40A w Warszawie.

   


   

  Inauguracja działalności Centrum Symulacji Medycznych

  6 listopada 2017 godz. 10:00

  10:00-10:30 Aula nr 1.8 (113 osób) Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ

  - Powitanie gości

  - Prezentacja projektu – prof. dr hab. Adrian Chabowski

  10:40 – 12:30 wycieczka po Centrum Symulacji Medycznych dla zaproszonych gości

  W poszczególnych pomieszczeniach Centrum zajęcia ze studentami

  W tle poczęstunek.

  12:30- 14:30 Drzwi otwarte dla wszystkich zainteresowanych

  Relacja z Inauguracji --->

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu skierowanego do studentów Kierunku Lekarskiego".

  Uczestnicy: 5 pracowników UMB.

  Termin realizacji: 20-21.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie bazodanowe dla 4 informatyków UMB".

  Termin realizacji: 16-20.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności z użyciem symulatorów pediatrycznych".

  Uczestnicy: 7 pracownioków UMB.

  Termin realizacji: 21-23.06.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy szkolenia zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 19-20.06.2017 r. siedmiu pracowników Uniwersytetu Medzycznego w Białymstoku odbyło staż w placówce prowadzącej edukację w zwkresie symulacji medycznej.

  Miejsce realizacji stażu: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy stażu zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce stażu, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 12-13 czerwca 2017 roku 5 pracowników UMB wzieło udział w szkoleniu "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji", realizowanym na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Malmo (Szwecja). 

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapenia uczetsnikom szkolenia dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia.

   


   

  W dniach 9-10.06.2017 r odbyło sie dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 14 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (III grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB".

  Termin realizacji: 29-30 maja 2017 r.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A w Katowicach.

   


   

  W dniach 24-25.04.2017r. zrealizowane zostało jednodniowe szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 24.04.2017r. (poniedziałek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 25.04.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

   


   

  W dniach 24-25.02.2017 r odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 12 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (II grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  WAŻNA INFORMACJA !!!

  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych - rezygnacja wykonawcy, planowane w dniach 21-22.02.2017r. szkolenie nie odbędzie się.

  W dniach 21-22.02.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 21.02.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 22.02.2017r. (środa) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu

   


   

  W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: Szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 stycznia 2017 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 10-12.01.2017 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego, Pielęgniarstwo i Położnictwo UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

  Tematyka szkolenia: 

  - założenia i cele nauki metodą symulacji medycznej, historia symulacji,

  - edukacyjne założenia learningowe w środowisku symulowanym,

  - ewolucja scenariusza symulacyjnego,

  - przygotowanie scenariusza symulacyjnego,

  - debriefing oraz użycie systemu audio-video,

  - ćwiczenia symulacyjne zawierające co najmniej następujące bloki tematyczne: symulacja w pielęgniarstwie, symulacja w położnictwie, symulacja zabiegowa, symulacja niezabiegowa, symulacja stanów nagłych.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

  Godziny realizacji szkolenia:

  10.01.2017: godz. 10.00-17.00. Zajęcia rozpoczną się od części wykładowej, sala 1.40

  11.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

  12.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

   


   

  W dniach 19-20.12.2016 r. odbyło sie dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „2-dniowe szkolenie podstawowe wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej, skierowanego do 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB"

  Tematyka szkolenia: Prezentacja zasad  symulacji medycznej, koncepcji nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 12-13.12.2016 r. odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB"

  Tematyka szkolenia: Trening scenariuszy wysokiej wierności: Świeży zawał serca, migotanie/trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna, częstoskurcz komorowy z tętnem, niestabilny hemodynamicznie, częstoskurcz komorowy z tętnem, stabilny hemodynamicznie, PEA, zatrzymanie krążenia w przebiegu zatoru płucnego, AVNRT, AVRT, Migotanie przedsionków z niestabilnością hemodynamiczną, Torsades de pointes, Blok III*, Blok mobitz II, Zastępczy rytm węzłowy, Asystolia, Ostra niedomykalność mitralna, Rozwarstwienie aorty, Tamponada serca, Obrzęk płuc w przebiegu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca, Obrzęk płuc w przebiegu wzrostu RR.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 11-13 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniu 01.12.2016 r. odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 24.11.2016 r. odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 16.11.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 6 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie   praktyczne dla  instruktora  symulacji  niskiej  wierności”

  Tematyka szkolenia:

  Wykorzystanie trenażerów do nauki czynności pielęgniarskich i położniczych m.in. pielęgnacja pacjentów, resuscytacja noworodków, dzieci, dorosłych i niemowląt, nadgłośniowe metody udrażaniania dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylacji, pomp infuzyjnych, ssaków elektrycznych, zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 18.11.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB”

  Tematyka szkolenia:

  -tworzenie scenariuszy symulacyjnych (utworzenie po 1 scenariuszu przez każdych 2 uczestników kursu),

  - przebieg realizacji scenariusza,

  - ocena umiejętności twardych,

  -ocena umiejętności miękkich,

  - zasady debriefingu,

  - kontrola realizacji  scenariusza symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 0.2

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  Wdniach  15.11.2016 (grupa I)  oraz 17.11.2016 (grupa II)  odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:

  - zasady symulacji medycznej,

  - koncepcje nauczania symulowanego,

  - nauczanie zintegrowane,

  - sposoby oceny symulacji,

  - praktyka debriefingu,

  - zasady tworzenia scenariuszy symulacji,

  - skuteczne techniki podsumowujące

  Miejsce szkolenia:

  - grupa I (15.11.2016) : Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 1.6

  - grupa II (17.11.2016): Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Rejestracja uczestników od godziny 8.00

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniach 28-29.10.2016 r odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu uczestniczyło 11 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (I grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Tematyka szkolenia:

  • Techniki nauczania komunikacji klinicznej.
  • Dowody naukowe na skuteczność metod nauczania komunikowania opartych na doświadczaniu.
  • Nauczanie technik przeprowadzania konsultacji medycznej (prowadzenia rozmowy z pacjentem, zbierania wywiadu, udzielania informacji) z udziałem pacjentów symulowanych (SP) w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Lista sprawdzająca do oceny konsultacji medycznej w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Zasady udzielania informacji zwrotniej.
  • Podstawy symulacji medycznej.
  • Zasady tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem SP adekwatnych do specjalności medycznych reprezentowanych przez kursantów.
  • Zasady tworzenia instrukcji dla aktorów (SP).
  • Rejestrowanie symulowanych konsultacji kamerą video, odtwarzanie, udzielanie informacji zwrotnej, ponowne przećwiczenie.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  W dniu 16.09.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 5 pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku lekarsko - dentystycznego.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa”

  Tematyka szkolenia: Badania i kierunki rozwoju ergonomii w stomatologii, ergonomiczne zasady pracy lekarza stomatologa - praca solo i z asystą, ergonomiczna pozycja ciała lekarza podczas pracy, metryczne zdefiniowanie „punktu zero”, strefy pracy i ergonomiczna organizacja stanowiska pracy - praca solo i z asystą, widoczność i dostępnośćpola operacyjnego, chwyty i sposoby stabilizacji narzędzi, zasady współpracy z asystą stomatologiczną (komunikacja bezsłowna, przekazywanie narzędzi i materiałów podczas zabiegu) - technika pracy na 4 ręce.

  Miejsce szkolenia: Zakład Propedeytyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, Białystok; sala nr 1002

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  W dniu 01.07.2016 odbyło sie jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy technik symulacji”

  Tematyka szkolenia: Zasady symulacji medycznej, koncepcje nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  I Spotkanie informacyjne

  W dniach 4-5 kwietnia 2016 roku w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne Beneficjentów Konkursu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej". W spotkaniu uczestniczyło 6-ciu przedstawicieli UMB.