• Ostatnia zmiana 06.11.2017 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

   

              

   

  AKTUALNOŚCI

   

  Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych

  6 listopada 2017 godz. 10:00

  10:00-10:30 Aula nr 1.8 (113 osób) Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ

  - Powitanie gości

  - Prezentacja projektu – prof. dr hab. Adrian Chabowski

  10:40 – 12:30 wycieczka po Centrum Symulacji Medycznych dla zaproszonych gości

  W poszczególnych pomieszczeniach Centrum zajęcia ze studentami

  W tle poczęstunek.

  12:30- 14:30 Drzwi otwarte dla wszystkich zainteresowanych

   


  W dniach 24-25.04.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 24.04.2017r. (poniedziałek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 25.04.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

   


  WAŻNA INFORMACJA !!!

  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych - rezygnacja wykonawcy, planowane w dniach 21-22.02.2017r. szkolenie nie odbędzie się.

  W dniach 21-22.02.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 21.02.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 22.02.2017r. (środa) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu

   


   

  W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Lekarskiego UMB.


  Tytuł szkolenia: Szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB


  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

   


   

  W dniach 10-12.01.2017 r. odbędzie się 3-dniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego, Pielęgniarstwo i Położnictwo UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

  Tematyka szkolenia: 

  - założenia i cele nauki metodą symulacji medycznej, historia symulacji,

  - edukacyjne założenia learningowe w środowisku symulowanym,

  - ewolucja scenariusza symulacyjnego,

  - przygotowanie scenariusza symulacyjnego,

  - debriefing oraz użycie systemu audio-video,

  - ćwiczenia symulacyjne zawierające co najmniej następujące bloki tematyczne: symulacja w pielęgniarstwie, symulacja w położnictwie, symulacja zabiegowa, symulacja niezabiegowa, symulacja stanów nagłych.

   

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

  Godziny realizacji szkolenia:

  10.01.2017: godz. 10.00-17.00. Zajęcia rozpoczną się od części wykładowej, sala 1.40

  11.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

  12.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

   


   

  W dniach 19-20.12.2016 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „2-dniowe szkolenie podstawowe wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej, skierowanego do 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB"

  Tematyka szkolenia: Prezentacja zasad  symulacji medycznej, koncepcji nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

   

  Miejsce szkolenia: Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

   


   

  W dniach 12-13.12.2016 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB"

  Tematyka szkolenia: Trening scenariuszy wysokiej wierności: Świeży zawał serca, migotanie/trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna, częstoskurcz komorowy z tętnem, niestabilny hemodynamicznie, częstoskurcz komorowy z tętnem, stabilny hemodynamicznie, PEA, zatrzymanie krążenia w przebiegu zatoru płucnego, AVNRT, AVRT, Migotanie przedsionków z niestabilnością hemodynamiczną, Torsades de pointes, Blok III*, Blok mobitz II, Zastępczy rytm węzłowy, Asystolia, Ostra niedomykalność mitralna, Rozwarstwienie aorty, Tamponada serca, Obrzęk płuc w przebiegu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca, Obrzęk płuc w przebiegu wzrostu RR.

   

  Miejsce szkolenia: Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

   


   

  W dniu 01.12.2016 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

   

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

   

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 24.11.2016 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

   

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 16.11.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 6 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie   praktyczne dla  instruktora  symulacji  niskiej  wierności”

  Tematyka szkolenia:

  Wykorzystanie trenażerów do nauki czynności pielęgniarskich i położniczych m.in. pielęgnacja pacjentów, resuscytacja noworodków, dzieci, dorosłych i niemowląt, nadgłośniowe metody udrażaniania dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylacji, pomp infuzyjnych, ssaków elektrycznych, zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 18.11.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB”

  Tematyka szkolenia:

  -tworzenie scenariuszy symulacyjnych (utworzenie po 1 scenariuszu przez każdych 2 uczestników kursu),

  - przebieg realizacji scenariusza,

  - ocena umiejętności twardych,

  -ocena umiejętności miękkich,

  - zasady debriefingu,

  - kontrola realizacji  scenariusza symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 0.2

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniach  15.11.2016 (grupa I)  oraz 17.11.2016 (grupa II)  odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:

  - zasady symulacji medycznej,

  - koncepcje nauczania symulowanego,

  - nauczanie zintegrowane,

  - sposoby oceny symulacji,

  - praktyka debriefingu,

  - zasady tworzenia scenariuszy symulacji,

  - skuteczne techniki podsumowujące

   

  Miejsce szkolenia:

  - grupa I (15.11.2016) : Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 1.6

  - grupa II (17.11.2016): Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

   

  Rejestracja uczestników od godziny 8.00

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniach 28-29.10.2016 r odbędzie się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 13 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo.

   

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Tematyka szkolenia:

  • Techniki nauczania komunikacji klinicznej.
  • Dowody naukowe na skuteczność metod nauczania komunikowania opartych na doświadczaniu.
  • Nauczanie technik przeprowadzania konsultacji medycznej (prowadzenia rozmowy z pacjentem, zbierania wywiadu, udzielania informacji) z udziałem pacjentów symulowanych (SP) w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Lista sprawdzająca do oceny konsultacji medycznej w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Zasady udzielania informacji zwrotniej.
  • Podstawy symulacji medycznej.
  • Zasady tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem SP adekwatnych do specjalności medycznych reprezentowanych przez kursantów.
  • Zasady tworzenia instrukcji dla aktorów (SP).
  • Rejestrowanie symulowanych konsultacji kamerą video, odtwarzanie, udzielanie informacji zwrotnej, ponowne przećwiczenie.

   

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  W dniu 16.09.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 5 pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku lekarsko - dentystycznego.

   

  Tytuł szkolenia: „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa”

  Tematyka szkolenia: Badania i kierunki rozwoju ergonomii w stomatologii, ergonomiczne zasady pracy lekarza stomatologa - praca solo i z asystą, ergonomiczna pozycja ciała lekarza podczas pracy, metryczne zdefiniowanie „punktu zero”, strefy pracy i ergonomiczna organizacja stanowiska pracy - praca solo i z asystą, widoczność i dostępnośćpola operacyjnego, chwyty i sposoby stabilizacji narzędzi, zasady współpracy z asystą stomatologiczną (komunikacja bezsłowna, przekazywanie narzędzi i materiałów podczas zabiegu) - technika pracy na 4 ręce.

  Miejsce szkolenia: Zakład Propedeytyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, Białystok; sala nr 1002

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   

   

  W dniu 01.07.2016 odbędzie się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy technik symulacji”

  Tematyka szkolenia: Zasady symulacji medycznej, koncepcje nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

                 W dniu 11.03.2016 r w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Umowę w imieniu Uczelni podpisał prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Studenckich.

   

                                                                                          

   

  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów UMB na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznej.

   

  Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

  1) Przyjęcie Programu Rozwoju Uczelni, w tym zakup wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej

  2) Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania CSM

  3) Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań międzyuczelnianych – tj. udział w międzyuczelnianych spotkaniach informacyjnych, uczestnictwo studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych, przygotowanie przez kadrę naukowo-dydaktyczną międzyuczelnianych scenariuszy symulacyjnych

  4) Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań uczelnianych – tj. poprzez prowadzenie mentoringu praktycznego nauczania studentów VI r. kierunku lekarskiego, utworzenie wortalu szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego symulacji medycznej, utworzenie program symulowanych pacjentów.

   

  W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do następujących sal:

  Sale symulacji wysokiej wierności:

  1. Blok operacyjny
  2. Sala intensywnej terapii
  3. Sala szpitalnego oddziału ratunkowego
  4. Symulator karetki  
  5. Sala porodowa  
  6. Sala pielęgniarska wysokiej wierności
  7. Pomieszczenie kontrolne

   

  Sale symulacji niskiej wierności:

  1. Sala symulacji z zakresu ALS
  2. Sala symulacji z zakresu BLS
  3. Pracownia nauki umiejętności technicznych
  4. Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
  5. Sala do nauki umiejętności chirurgicznych

   

  Pozostałe sale dydaktyczne:

  1. Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi
  2. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
  3. Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych
  4. Sala egzaminu OSCE  

   

  Sale do nauki umiejętności stomatologicznych:

  1. Pracownia interdyscyplinarna
  2. Pracownia specjalistyczna
  3. Laboratoria materiałowe

   

  Inne sale:

  1. Pracownia rzeczywistości wirtualnej
  2. Pracownia komputerowego wspomagania nauczania (10 stanowisk)

   

  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2021 r., jednak zajęcia ze studentami będą prowadzone już od roku akademickiego 2017/2018.

  Łączna wartość projektu to 21 289 743,93 zł. (Projekt jest w 100% dofinansowany). 

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.