Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

  AKTUALNOŚCI                    O projekcie                    Kontakt

   

  Aktualności


  Mentoring – VI EDYCJA

   

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w SZÓSTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 03-14.10.2022 r.

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB.

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

  Szósta edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB.

   

  Kryteria rekrutacji:

  • Średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • Aktywne członkostwo w studenckim kole naukowym
  • Aktywny/czynny udział w konferencjach
  • Prace/artykuły opublikowane w czasopismach naukowych jako autor lub współautor

   

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia).

   

  Wsparciem w zakresie mentoringu nie mogą być objęci studenci będący uczestnikami w poprzednich edycjach programu mentoringu.

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w roku akademickim 2022/2023 w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  WAŻNE: Mentoring musi zostać zrealizowany do 31.12.2022 r.

   

  Aby zgłosić się do projektu należy podpisany i datowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami przekazać do Działu Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pokój 210 lub 221)

   

  Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć informację dotyczącą preferowanego mentora z niniejszej LISTY (od 1 do 3 nazwisk, gdzie pierwsze nazwisko – mentor najbardziej preferowany). O ostatecznym przydzieleniu mentorów decyduje Kierownik Projektu po zakończeniu rekrutacji.

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 686 51 79

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl

   

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

   


  Szkolenia dla kadry dydaktycznej i technicznej realizującej zajęcia w CSM

  W dniach 26-29 września planowane są następujące szkolenia:

  „Szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności” (26-29.09.2022)

  Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod kształcenia i egzaminowania wykorzystujących metody symulacji medycznej skierowane do kadry dydaktycznej uczelni w ramach ścieżki wsparcia dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności. Szkolenie składa się z części teoretycznej - wykłady, oraz zajęć praktycznych - interaktywnych


  Szkolenie dla techników symulacji medycznej” (26-28.09.2022)

  Szkolenie dla techników symulacji medycznej, pełniących funkcje wsparcia technicznego podczas zajęć dydaktycznych oraz egzaminów realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej.
  Szkolenie składa się części teoretycznej w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych.

   


  Letnie warsztaty synulacji medycznej

   

  W dniach 19-21 września 2022 roku 6 pracownic UMB weźmie udział w "Letnich warsztatach symulacji medycznej".

   

  Organizatorem warsztatów jest Akademia Pomorska w Słupsku, a współorganizatorami Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

  Warsztaty dedykowane są kadrze akademickiej związanej zawodowo z symulacją medyczną i mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem kształcenia metodą symulacji medycznej.


  Stomatologia cyfrowa w gabinecie stomatologicznym

  W dniu 02.07.2022 pracownik UIMB, uczestniczył w szkoleniu otwartym realizowanycm w Warszawie pn. "Stomatologia cyfrowa w gabinecie stomatologicznym". Jednodniowe szkolenie składało się zarówno z wykładu jak i zajęć praktycznych.


  Szkolenie dla pracowników UMB w ramach Programu Pacjanta Symulowanego

  W dniu 01.07.2022 Koordynatorka programu Pacjenta Symulowanego przeprowadziła 5 godzinne szkolenie praktyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami z udziałem pacjenta symulowanego, w tym z obsługi sprzetu audio-video i archiwizacji nagrań. W szkoleniu uczestniczyło 6 pracowników uczelni.


  Szkolenie otwarte dla kadry dydaktycznej w zakresie wykorzystania symulatorów wysokiej wierności oraz platform e-learningowych

  W dniu 03.06.2022 cztery pracownice UMB uczestniczyły w jednodniowym szkoleniu otwartym dla kadry dydaktycznej w zakresie wykorzystania symulatorów wysokiej wierności oraz platform e-learningowych do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo. Szkolenie odbyło się w Słupsku.


  Wizyta studyjna w Łodzi

  W dniach 07-08.06.2022 trzy pracownice UMB uczestniczyły w wizycie studyjnej w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem wizyty było: zapoznanie się z organizacją oraz prowadzeniem dydaktyki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z wykorzystaniem symulacji medycznej; uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, podczas których wykorzystywane są metody symulacji; wymiana doświadczeń z instruktorami symulacji medycznej wysokiej wierności.


  Udział w międzynarodowej konferencji

  II International Conference Medical Simulation - Practical Applications and Technologies",

  W konferencji która odbyła się w dniach 11-12 marca 2022r. w Poznaniu uczestniczyło 8 pracownic UMB - uczestniczek projektu.

  Wydarzenie zorganizowane było na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej. Konferencja objęta była Patronatem Honorowym Miniostra Zdrowia oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Podczas spotkania naukowego poruszane były takie kwestie jak:
  • NOWE NARZĘDZIA W DYDAKTYCE SYMULACJI MEDYCZNEJ
  • ORGANIZACJA EGZAMINU OSCE
  • SYMULACJE MEDYCZNE "IN-SITU"

  • DOŚWIADCZENIA I DOBRE PRAKTYKI

   


  Mentoring – V EDYCJA

   

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w PIĄTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 25.10-10.11.2021 r.

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB.

   

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

   

  Piąta  edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników  z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB.

   

  Kryteria rekrutacji:

  • Średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • Członkostwo w studenckim kole naukowym 
  • Aktywny/czynny udział w konferencjach
  • Prace/artykuły opublikowane w czasopismach naukowych jako autor lub współautor

   

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia).

  Wsparciem w zakresie mentoringu nie mogą być objęci studenci będący uczestnikami w poprzednich edycjach programu mentoringu.

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w roku akademickim 2021/2022 w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Aby zgłosić się do projektu należy podpisany i datowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami  przekazać do Działu Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pokój 210)

  Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć informację dotyczącą preferowanego mentora z niniejszej LISTY (aktualizacja 29.10.2021) (od 1 do 3 nazwisk, gdzie pierwsze nazwisko – mentor najbardziej preferowany). O ostatecznym przydzieleniu mentorów decyduje Kierownik Projektu po zakończeniu rekrutacji.

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 686 51 79

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl

   

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   


   

  Realizacja filmów edukacyjnych

   

  Na podstawie umowy między UMB, a firmą SOFTHAR Janusz Karaś zrealizowane zostały, w ramach projektu, filmy dydaktyczno-instruktażowe z zakresu stomatologii:
  1. „Wprowadzenie do pracy z symulatorami stomatologicznymi”
  2. „Ergonomia pracy lekarza  dentysty w zespole stomatologicznym. Praca na 4 ręce”
  3. „Prawidłowa pozycja pracy lekarza stomatologa przy pacjencie leżącym”

   


   

   

  Szkolenie pracowników UMB pełniących funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

   

  W ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” realizowane są na UMB działania związane z wdrożeniem egzaminów typu OSCE. Aktualnie pracuje Zespół, którego zadaniem jest przygotowanie i utworzenie 16 stacji wykorzystywanych podczas planowanych egzaminów.

  Kolejnym krokiem jest przygotowanie kadry dydaktycznej, która będzie pełniła funkcje egzaminatorów w trakcie przeprowadzania na Uczelni egzaminów typu OSCE. W związku z tym w marcu 2021 roku zorganizowane zostaną szkolenia, do udziału w nich zapraszamy kadrę dydaktyczna Uczelni realizującą zajęcia na kierunkach: Lekarskim, Pielęgniarstwo i Położnictwo.

   

  Szkolenia odbędą się w formie hybrydowej: część teoretyczna online, cześć praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB, w terminie:

  1) część teoretyczna online w dniu 5 i 12 marca 2021 roku w godzinach: 12.00 - 14.40;

  2) część praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB w dniu 19 marca 2021 roku w godzinach: 9.00 - 14.45.

  Szkolenie przeprowadzi zespół Prof. Kamila Torresa z Zakładu Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  - dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan - kmroslan@umb.edu.pl.

  - Marek Sokołowski – marek.sokolowski@umb.edu.pl

   


  SZKOLENIE Z MENTORINGU

   

  W dniach 05-06.03.2021 r. realizowane będzie szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku W ZAKRESIE MENTORINGU studentów Kierunku Lekarskiego.

  Szkolenie zrealizowane zostanie w formie online.

   


   

  UWAGA STUDENCI IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego  !!!

    

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w CZWARTEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 05.03.2021 r. - ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ !!!

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB. 

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.: 

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza, 

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej, 

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę, 

  - nawiązanie kontaktów zawodowych, 

  - rozwój osobisty, 

  - wzrost umiejętności interpersonalnych, 

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach, 

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń. 

    

  Czwarta  edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników  z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB w okresie luty – maj/czerwiec 2021 roku. 

   

  Kryteria rekrutacji: 

  • Średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów 

  • Członkostwo w studenckim kole naukowym   

  • Aktywny/czynny udział w konferencjach  

  • Prace/artykuły opublikowane w czasopismach naukowych jako autor lub współautor  

   

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia). 

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania w roku akademickim 2020/2021  w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. 

    

  LICZBA MIEJSC WYNOSI TYLKO 38  !!! 

    

  Aby zgłosić się do projektu należy podpisany i datowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami  przekazać do Działu Projektów Pomocowych: 

  - w wersji oryginalnej, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB lub 

  - w formie skanu, na adres mailowy marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl           

    

  Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć informację dotyczącą preferowanego mentora z niniejszej LISTY (od 1 do 3 nazwisk, gdzie pierwsze nazwisko – mentor najbardziej preferowany). O ostatecznym przydzieleniu mentorów decyduje Kierownik Projektu po zakończeniu rekrutacji. 

   

  Szczegółowych informacji udzielają: 

  Marta Olędzka- Szewczyk 

  tel.: 85 686 51 79 

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl          

  Marek Sokołowski 

  tel.: 85 748 56 50 

  marek.sokolowski@umb.edu.pl 

   


   

  Informujemy, że realizacja mentoringu studentów zostaje przedłużona do końca czerwca 2020 r.

  Od 01.05.2020 r. istnieje możliwośc realizacji mentoringu w formie zdalnej.

   


   

  SZKOLENIE Z MENTORINGU

   

   W dniach 19-20.12.2019 r. realizowane będzie szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku W ZAKRESIE MENTORINGU studentów Kierunku Lekarskiego.

  Szkolenie będzie prowadzone w godzinach 8.30 -  15.15 w sali konferencyjnej obok Kancelarii ogólnej, lewe skrzydło Pałacu Branickich.

   


   

  MENTORING STUDENTÓW IV, V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO - III EDYCJA

   

  Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w TRZECIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE 25.01.2020 -  07.02.2020 !!!

  POZOSTAŁY 4 MIEJSCA !!!

   

  Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników z grupy nauczycieli badawczo - UMB.

  Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

  - przybliżenie specyfiki pracy lekarza,

  - weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,

  - weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,

  - nawiązanie kontaktów zawodowych,

  - rozwój osobisty,

  - wzrost umiejętności interpersonalnych,

  - wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,

  - wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

   

  Trzecia edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników z grupy nauczycieli badawczo - dydaktycznych UMB w okresie marzec – maj 2020 roku.

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
  • aktywna działalność w studenckich kołach naukowych
  • aktywny udział w konferencjach
  • prace opublikowane w czasopismach naukowych

  W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina zgłoszenia).

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu dla studentów zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania od roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  LICZBA MIEJSC NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 JEST OGRANICZONA I WYNOSI ŁĄCZNIE TYLKO 32 MIEJSCA !!!

   

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z niezbędnymi załącznikami do 07.02.2020 r. do:

  Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich)

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  Osoby zakwalifikowane do udziału w mentoringu powinny dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty:

  1. Dane uczestnika otrzymującego wsparcie w ramach projektu

  2. Oświadczenie uczestnika projektu.

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  Marta Olędzka- Szewczyk

  tel.: 85 748 55 21

  marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl

  Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50

  marek.sokolowski@umb.edu.pl

   


   

  Szkolenia stanowiskowe dla techników i informatyków

   

  W dniach 28-29.05.2019 r. w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej UMB zostaną zrealizowane szkolenia stanowiskowe dla 6 techników i 4 informatyków.

  Zakres szkoleń:

  - Symulator karetki wraz z obsługą ogrzewania, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz panelu kierowcy.
  - Sprzęt AV będący na wyposażeniu symulatora karetki.
  - Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki.
  - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SimMan 3G z wyposażeniem
  - Medyczny system USG

   


   

  Kursy z niskiej wierności

   

  W dniach  15- 16.04.2019 oraz 21 -22.05.2019  reazliowane będą kursy z niskiej wiernosci (odpowiednio kurs podstawowy i kurs zaawansowany).

  Każdy kurs obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

   

  Miejsce realizacji kursów: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny: 8.00 - 15.00

  Liczba uczestników: 18 osób

   

  Zagadnienia:

  - istota i zakres szkolenia studentów w warunkach symulacji niskiej wierności

  - tworzenie scenariusza w symulacji

  - metoda 4 kroków w symulacji niskiej wierności – interakcja student- instruktor niskiej wierności,

  - elementy budowy scenariusza niskiej wierności

  - zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  - techniki osiągnięcia założonych celów dydaktycznych

  - ocena wiedzy i umiejętności w symulacji medycznej

  - krytyczna analiza zadania wykonanego przez studenta

   


   

  WEWNĄTRZUCZELNIANE ZAWODY SYMULACYJNE

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wewnątrzuczelnianych zawodach symulacji, w ramach których zostanie wyłoniona drużyna reprezentująca UMB w Międzyuczelnianych Zawodach Symulacji (Lublin, maj 2019 rok).

  Zgłaszać się można droga mailową lub osobiście do 15 marca 2019  w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 30

  tel.: +48 85 686 52 40
  e-mail: csm@umb.edu.pl

   


   

  Szkolenie pracowników UMB w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination)

   

  W dniach 04-08.03.2019 r. realizowane będzie Szkolenie pracowników UMB  w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

   

       Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 8.15 - 15.15

   

  Zakres tematyczny:

  Teoria i praktyka egzaminów typu OSCE, umiejętność zastosowania OSCE, wskazanego jako forma sprawdzania całości umiejętności praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie medycyny

   

  Celem szkolenia jest w szczególności:

  • zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów OSCE uwzględniającą najnowsze doniesienia z badań w edukacji medycznej,
  • nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów typu OSCE dla studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa.
  • wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na sprawne, skuteczne realizowanie różnorodnych zadań związanych z oceną umiejętności klinicznych studentów w formie egzaminu typu OSCE.

   


   

  „Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”.

   

  W dniach 22-23.02.2019 r. realizowane będzie „Szkolenie dla pracowników naukowo – dydaktycznych UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”.

   

  Miejsce szkolenia: Prawe skrzydło Pałacu Branickich, II piętro, sala nr 119

  Godziny szkolenia: 8.00-15.00

   


   

  Szkolenie z obsługi symulatorów w ramach szkoleń z niskiej wierności

   

  GRUPA I

  UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !!!!

  Z UWAGI NA CHOROBĘ OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE DLA GRUPY I ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA PONIEDZIAŁEK 17.12.2018

   

  Termin: 17.12.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 9.00 - 17.00

  Zakres tematyczny:

  - Symulator laparoskopowy - Lapx,

  - Symulator zabiegów wewnątrznaczyniowych - Angio Mentor,

  - Symulator USG - U/S Mentor,

  - Symulator endoskopowy - GI Mentor

   

  GRUPA II:

  Termin: 11.12.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

  Godziny szkolenia: 8.30 - 16.15

  Zakres tematyczny:

  - Symulatory i trenażery niskiej wierności - zastosowanie do nauki procedur klinicznych, adaptacja scenariuszy/list kontrolnych;

  - Symulatory i trenażery ALS - funkcjonalności oraz mozliwości zastosowania w scenariuszach symulacyjnych;

  - Trenażery BLS

   


   

  Harmonogram szkoleń stanowiskowych w ramach programu pacjenta symulowanego, realizowanych w CSM UMB w godzinach 11.30 - 16.30:

  1. Szkolenie w dniu 08.10.2018 r.

  2. Szkolenie w dniu 09.10.2018 r.

  3. Szkolenie w dniu 29.10.2018 r.

  4. Szkolenie w dniu13.11.2018 r.

  5. Szkolenie w dniu 26.11.2018 r.

  6. Szkolenie w dniu 10.12.2018 r.

   


   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do drugiej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

   

  UWAGA STUDENCI !!! OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DODATKOWĄ !!!

  NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 27 LUTEGO 2019 !!!

   

  Kliknij aby poznać szczegóły --->

   


   

  W dniach 26-27.09.2018 r. pięć pracownic UMB Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło staż w Academisch Centrum Tandheelkunde w Amsterdamie.

  Staż obejmował między innymi:

  - zapoznanie się z wyposażeniem i warunkami w obiektach ACTA
  - spotkanie z zespołem badań edukacyjnych i rozwoju

  - dyskusje nt. rozwoju rzeczywistości wirtualnej w nauczaniu stomatologii oraz symulacji w edukacji.

  W ramach umowy z wykonawcą uczestnicy stażu zapewniony mają przelot oraz zakwaterowanie w Amsterdamie.

   


   

  SZKOLENIA 2018 (II półrocze)

   

  Szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności realizowane w CSM UMB:

  1. „Szkolenie doskonalące dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w zakresie chorób wewnętrznych w tym gastroenterologii i kardiologii oraz medycyny ratunkowej”

  Termin: 06-07.09.2018 r.

  2. "Szkolenie doskonalące dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w ginekologii i położnictwie"

  Termin: 19-20.09.2018 r.

  3. "Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w chirurgii/ortopedii oraz anestezjologii”

  Termin: 27-28.09.2018 r.

  Szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności prowadzone na terenie Unii Europejskiej:

  1. "Kurs 5-dniowy prowadzony na terenie Unii Europejskiej dla instruktora symulacji wysokiej wierności w chirurgii/ortopedii oraz anestezjologii"

  Termin: 03-07.09.2018 r.

  Miejsce realizacji kursu: AQAI GmbH, Wernher-von-Braun-Str. 9, 55129 Mainz, Niemcy.

  2. "Kurs 5-dniowy prowadzony na terenie Unii Europejskiej dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności - doskonalenie technik symulacji w pielęgniarstwie"

  Termin: 10-14.09.2018 r.

  Miejsce realizacji kursu: Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

   


   

  SZKOLENIA 2018 (I półrocze)

  Zapraszamy pracowników UMB:

  - techników symulacji i informatyków

  - isntruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności do zapoznania się z harmonogramem szkoń realizowanych w I półroczu 2018 roku

   

  Pliki z harmonogramem wsparcia do pobrania:

  Szkolenia stanowiskowe dla techników i informatyków

  Szkolenia stanowiskowe dla instruktorów

  Szkolenia dla instruktorów symulacji mkedycznej wyskoiej wierności

   


   

  Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do pilotażowej edycji programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Kliknij aby poznać szczegóły --->

   


   

  W dniach 14-15 listopada 2017 roku 5 pracowników UMB uczestniczyło w szkoleniu "Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w stomatologii", realizowanym w Warszawie (adres: ul. Salsy 2).

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapewnił uczestnikom szkolenia zakwaterowanie w Hotelu Poleczki, ul. Poleczki 40A w Warszawie.

   


   

  Inauguracja działalności Centrum Symulacji Medycznych

  6 listopada 2017 godz. 10:00

  10:00-10:30 Aula nr 1.8 (113 osób) Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ

  - Powitanie gości

  - Prezentacja projektu – prof. dr hab. Adrian Chabowski

  10:40 – 12:30 wycieczka po Centrum Symulacji Medycznych dla zaproszonych gości

  W poszczególnych pomieszczeniach Centrum zajęcia ze studentami

  W tle poczęstunek.

  12:30- 14:30 Drzwi otwarte dla wszystkich zainteresowanych

  Relacja z Inauguracji --->

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu skierowanego do studentów Kierunku Lekarskiego".

  Uczestnicy: 5 pracowników UMB.

  Termin realizacji: 20-21.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie bazodanowe dla 4 informatyków UMB".

  Termin realizacji: 16-20.10.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności z użyciem symulatorów pediatrycznych".

  Uczestnicy: 7 pracownioków UMB.

  Termin realizacji: 21-23.06.2017 r.

  Miejsce szkolenia: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy szkolenia zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 19-20.06.2017 r. siedmiu pracowników Uniwersytetu Medzycznego w Białymstoku odbyło staż w placówce prowadzącej edukację w zwkresie symulacji medycznej.

  Miejsce realizacji stażu: Laboratoriu Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

  W rmach umowy z wykonawcą uczestnicy stażu zapeniony mają dojazd z Białegostoku na miejsce stażu, wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu Szyszko, ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.

   


   

  W dniach 12-13 czerwca 2017 roku 5 pracowników UMB wzieło udział w szkoleniu "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji", realizowanym na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Malmo (Szwecja). 

  Wykonawca usługi szkoleniowej zapenia uczetsnikom szkolenia dojazd z Białegostoku na miejsce szkolenia.

   


   

  W dniach 9-10.06.2017 r odbyło sie dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 14 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (III grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB".

  Termin realizacji: 29-30 maja 2017 r.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A w Katowicach.

   


   

  W dniach 24-25.04.2017r. zrealizowane zostało jednodniowe szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 24.04.2017r. (poniedziałek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 25.04.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

   


   

  W dniach 24-25.02.2017 r odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu bedzie uczestniczyło 12 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (II grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  WAŻNA INFORMACJA !!!

  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych - rezygnacja wykonawcy, planowane w dniach 21-22.02.2017r. szkolenie nie odbędzie się.

  W dniach 21-22.02.2017r. planowana jest realizacja jednodniowego szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB"

  Terminy uczestnictwa w szkoleniu, do wyboru:

  Grupa I: 21.02.2017r. (wtorek) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  lub

  Grupa II: 22.02.2017r. (środa) od 9.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych)

  Miejsce realizacji szkoleń: Wydział Nauk o Zdrowiu

   


   

  W dniach 19-20 stycznia 2017 roku odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: Szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 stycznia 2017 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 10-12.01.2017 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego, Pielęgniarstwo i Położnictwo UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

  Tematyka szkolenia: 

  - założenia i cele nauki metodą symulacji medycznej, historia symulacji,

  - edukacyjne założenia learningowe w środowisku symulowanym,

  - ewolucja scenariusza symulacyjnego,

  - przygotowanie scenariusza symulacyjnego,

  - debriefing oraz użycie systemu audio-video,

  - ćwiczenia symulacyjne zawierające co najmniej następujące bloki tematyczne: symulacja w pielęgniarstwie, symulacja w położnictwie, symulacja zabiegowa, symulacja niezabiegowa, symulacja stanów nagłych.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37.

  Godziny realizacji szkolenia:

  10.01.2017: godz. 10.00-17.00. Zajęcia rozpoczną się od części wykładowej, sala 1.40

  11.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

  12.01.2017: godz. 8.30 – 15.30

   


   

  W dniach 19-20.12.2016 r. odbyło sie dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „2-dniowe szkolenie podstawowe wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej, skierowanego do 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB"

  Tematyka szkolenia: Prezentacja zasad  symulacji medycznej, koncepcji nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 18-20 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniach 12-13.12.2016 r. odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB"

  Tematyka szkolenia: Trening scenariuszy wysokiej wierności: Świeży zawał serca, migotanie/trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna, częstoskurcz komorowy z tętnem, niestabilny hemodynamicznie, częstoskurcz komorowy z tętnem, stabilny hemodynamicznie, PEA, zatrzymanie krążenia w przebiegu zatoru płucnego, AVNRT, AVRT, Migotanie przedsionków z niestabilnością hemodynamiczną, Torsades de pointes, Blok III*, Blok mobitz II, Zastępczy rytm węzłowy, Asystolia, Ostra niedomykalność mitralna, Rozwarstwienie aorty, Tamponada serca, Obrzęk płuc w przebiegu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca, Obrzęk płuc w przebiegu wzrostu RR.

  Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Laerdal Medical Poland Spółka z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

  Zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniach 11-13 grudznia 2016 r.: Hotel Katowice, Al. Korfantego 9 w Katowicach.

   


   

  W dniu 01.12.2016 r. odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 24.11.2016 r. odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:  wprowadzenie do umiejętności instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności, zasady pracy instruktora,nauka opracowania scenariuszy, zasady debriefingu, współpracy ze studentami w trakcie  symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, sala  1.7

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 16.11.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 6 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie   praktyczne dla  instruktora  symulacji  niskiej  wierności”

  Tematyka szkolenia:

  Wykorzystanie trenażerów do nauki czynności pielęgniarskich i położniczych m.in. pielęgnacja pacjentów, resuscytacja noworodków, dzieci, dorosłych i niemowląt, nadgłośniowe metody udrażaniania dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylacji, pomp infuzyjnych, ssaków elektrycznych, zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniu 18.11.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB”

  Tematyka szkolenia:

  -tworzenie scenariuszy symulacyjnych (utworzenie po 1 scenariuszu przez każdych 2 uczestników kursu),

  - przebieg realizacji scenariusza,

  - ocena umiejętności twardych,

  -ocena umiejętności miękkich,

  - zasady debriefingu,

  - kontrola realizacji  scenariusza symulacji.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 0.2

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  Wdniach  15.11.2016 (grupa I)  oraz 17.11.2016 (grupa II)  odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z Kierunku Lekarskiego UMB.

  Tytuł szkolenia: „Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla  pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”

  Tematyka szkolenia:

  - zasady symulacji medycznej,

  - koncepcje nauczania symulowanego,

  - nauczanie zintegrowane,

  - sposoby oceny symulacji,

  - praktyka debriefingu,

  - zasady tworzenia scenariuszy symulacji,

  - skuteczne techniki podsumowujące

  Miejsce szkolenia:

  - grupa I (15.11.2016) : Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 1.6

  - grupa II (17.11.2016): Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Rejestracja uczestników od godziny 8.00

  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.30

   


   

  W dniach 28-29.10.2016 r odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. W szkoleniu uczestniczyło 11 pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo (I grupa).

  Tytuł szkolenia: „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla  pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB.

  Tematyka szkolenia:

  • Techniki nauczania komunikacji klinicznej.
  • Dowody naukowe na skuteczność metod nauczania komunikowania opartych na doświadczaniu.
  • Nauczanie technik przeprowadzania konsultacji medycznej (prowadzenia rozmowy z pacjentem, zbierania wywiadu, udzielania informacji) z udziałem pacjentów symulowanych (SP) w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Lista sprawdzająca do oceny konsultacji medycznej w oparciu o przewodnik Calgary-Cambridge.
  • Zasady udzielania informacji zwrotniej.
  • Podstawy symulacji medycznej.
  • Zasady tworzenia scenariuszy zajęć z udziałem SP adekwatnych do specjalności medycznych reprezentowanych przez kursantów.
  • Zasady tworzenia instrukcji dla aktorów (SP).
  • Rejestrowanie symulowanych konsultacji kamerą video, odtwarzanie, udzielanie informacji zwrotnej, ponowne przećwiczenie.

  Miejsce szkolenia: Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Mieszka I 4B, Białystok

  Godzina rozpoczęcia szkolenia w każdym dniu szkoleniowym: 9.00

   


   

  W dniu 16.09.2016 odbyło się jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 5 pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku lekarsko - dentystycznego.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa”

  Tematyka szkolenia: Badania i kierunki rozwoju ergonomii w stomatologii, ergonomiczne zasady pracy lekarza stomatologa - praca solo i z asystą, ergonomiczna pozycja ciała lekarza podczas pracy, metryczne zdefiniowanie „punktu zero”, strefy pracy i ergonomiczna organizacja stanowiska pracy - praca solo i z asystą, widoczność i dostępnośćpola operacyjnego, chwyty i sposoby stabilizacji narzędzi, zasady współpracy z asystą stomatologiczną (komunikacja bezsłowna, przekazywanie narzędzi i materiałów podczas zabiegu) - technika pracy na 4 ręce.

  Miejsce szkolenia: Zakład Propedeytyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, Białystok; sala nr 1002

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  W dniu 01.07.2016 odbyło sie jednodniowe szkolenie w ramach projektu  „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, skierowane do 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Tytuł szkolenia: „Podstawy technik symulacji”

  Tematyka szkolenia: Zasady symulacji medycznej, koncepcje nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, skuteczne techniki podsumowujące.

  Miejsce szkolenia: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 37; sala nr 2.14

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00

   


   

  I Spotkanie informacyjne

  W dniach 4-5 kwietnia 2016 roku w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne Beneficjentów Konkursu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej". W spotkaniu uczestniczyło 6-ciu przedstawicieli UMB.