Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2021.06.08 -  Wizyty studyjne studentów w sanatorium w Augustowie.
 • Ostatnia zmiana 15.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  2021.06.08 -  Wizyty studyjne studentów w sanatorium w Augustowie

   

  Dobiega końca 2. edycja modułu: Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym realizowanego w projekcie „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 (PO WER).

  W projekcie, w latach 2020-2022, biorą udział studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji UMB (ogółem 72 osoby). Jego głównym celem jest nabycie kompetencji uzupełniających wiedzę zdobywaną w trakcie studiów i służących lepszemu przygotowaniu do wykonywania pracy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym. Koordynatorem ds. podnoszenia kompetencji geriatrycznych w projekcie jest dr hab. Zyta Beata Wojszel.

  Projekt obejmuje między innymi: warsztaty z zakresu komunikacji i kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem pacjenta symulowanego oraz dwie wizyty studyjne.

  Na zakończenie modułu w projekcie, w dniach 19-21 i 24-26 maja br. odbyły się dwie, 3-dniowe wizyty studyjne krajowe w Sanatorium „PAŁAC NA WODZIE” FALKOWSKI E&B. Falkowscy w Augustowie, w której uczestniczyło ogółem 24 studentów.

  Program pobytu obejmował m.in. zapoznanie się z placówką jako miejscem podmiotu leczniczego w systemie ochrony zdrowia, a także zapewniał możliwość obserwacji funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w ośrodku sanatoryjnym.

  Fotorelacja z wizyty studyjnej w Augustowie „oczami” naszych studentów – uczestników projektu.

   

  POWRÓT