Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy na realizację Programów Profilaktyki Zdrowotnej.
 • Ostatnia zmiana 10.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Konkursy na realizację Programów Profilaktyki Zdrowotnej

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 5 konkursów na realizację programów profilaktyki zdrowotnej:

  • Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej
  • Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych
  • ABCDE samokontroli znamion - Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry
  • Profilaktyka chorób naczyń mózgowych.

   

  Nabór na konkursy 1-4 ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony.

  Na jeden makroregion zostanie wybrany jeden realizator (wnioskodawca). Makroregion wschodni to województwa lubelskie i podlaskie.

  Nabór na konkurs nr 5 Profilaktyka chorób naczyń mózgowych trwa od 10 maja do 31 maja 2017r.

   

  Zasady organizowania poszczególnych rund w konkursach 1-4:

  Numer rundy konkursowej

  Data rozpoczęcia naboru

  Data zakończenia naboru

  I runda

  21.05.2018 r.

  15.06.2018 r., godz. 14.00 (nowotwory skóry)

  22.06.2018 r., godz. 14.00 (osteoporoza)

  09.07.2018 r., godz. 14.00 (choroba płuc)

  20.07.2018 r., godz. 14.00 (depresja poporodowa)

  II runda

  12.09.2018 r.  (depresja poporodowa, osteoporoza, nowotwory skóry)

  15.10.2018 r. (choroba płuc)

  (IOK zastrzega, że uruchomienie II rundy nastąpi tylko wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach I rundy nie zostanie wybrany realizator projektu w danym makroregionie).

  28.09.2018 r., godz. 14.00 (depresja poporodowa, osteoporoza, nowotwory skóry)

  07.11.2018 r., godz. 14.00 (choroba płuc)

        

  Więcej informacji o konkursach można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia:

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP