• Ostatnia zmiana 04.10.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  O nas

   

  Dział Projektów Pomocowych UMB zajmuje się pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich na realizację projektów oraz wsparciem ich realizacji na Uczelni. Innymi słowy, jesteśmy działem administracji UMB odpowiedzialnym za nadanie pomysłom i koncepcjom powstającym na UMB formy projektów składanych w ramach konkursów naboru wniosków oraz ich realizację zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

  Do tej pory Uczelni udało się uzyskać dofinansowanie 45 projektów na kwotę 398 465 300 zł, a do największych sukcesów należą projekty, dzięki którym stworzone zostały takie jednostki Uczelni jak Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Symulacji Medycznej czy Centrum Badań Innowacyjnych, jak również szereg inicjatyw skierowanych do studentów takich jak staże, wizyty studyjne, czy programy rozwoju kompetencji.  

   

  POWRÓT