Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ankiety.
  • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

   Ankiety

    

   Szanowni Państwo, 

    

   W związku z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej 2021-2027 zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet elektronicznych dotyczącej potrzeb Uczelni w zakresie rozwoju społeczności UMB. 

   Pytania ankietowe są oparte na kryteriach dotychczasowych konkursów, jak również doświadczeniach Uczelni w realizacji projektów. Informacje uzyskane dzięki ankiecie będą niezwykle przydatne w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć odpowiadających rzeczywistym potrzebom Uczelni. Uzyskane wyniki ankiet zostaną przeanalizowane, stworzona zostanie charakterystyka potrzeb społeczności UMB.

   Ankiety są anonimowe.

   Opracowanie to pozwoli nam efektywnie monitorować pojawiające się na bieżąco nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. Dziękujemy za poświęcony czas!

    

   LINKI DO ANKIET:

   STUDENCI UMB

   DOKTORANCI / UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH UMB

   ANKIETA - NAUCZYCIELE AKADEMICCY prowadzący zajęcia dydaktyczne

   PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

    

   Ankiety dostępne są również w formie mobilnej po zeskanowaniu poniższych kodów QR:

    

   Masz pomysł , który chciał(a)byś zrealizować w ramach naszego projektu?
   Zgłoś to nam, a my zajmiemy się jego organizacją i promocją. ZGŁOŚ POMYSŁ