• Ostatnia zmiana 06.12.2018 przez Biuro Karier

  Kariera Medyka

  Kariera Medyka to wydarzenie cykliczne organizowane przez Biuro Karier od 2014 roku. Odbywa się zawsze w drugiej połowie listopada i ma na celu stworzenie studentom i absolwentom możliwości:

  • nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami,
  • wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i wykładach rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy,
  • uzyskania porad od przedstawicieli Instytucji i Organizacji wspierających wejście i funkcjonowanie osób na rynku pracy,
  • poznania ścieżek rozwoju zawodowego oraz osobistego zarówno w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu.

   

  Tematyka zajęć jest ściśle zorientowana na pomoc studentom i absolwentom w aktywizacji zawodowej oraz planowaniu własnej ścieżki kariery.

  Zobacz jak przebiegała Kariera Medyka w poszczególnych latach

  KARIERA MEDYKA

  2014

  KARIERA MEDYKA

  2015

  KARIERA MEDYKA

  2016

  KARIERA MEDYKA

  2017

  KARIERA MEDYKA

  2018