• Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Koło naukowe

   

  Studenckie Koło Naukowe

  działające przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

  Prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

  dr hab. n med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

  e-mail: malgorzata.borzym-kluczyk@umb.edu.pl

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Paulina Gacka, analityka med. IV rok

  e-mail: paulinagacka22@wp.pl

   

  Profil prac naukowych:

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo

  • Wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych

  • Poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki

  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych

  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej

  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

  Praca praktyczna:

  • prowadzenie hodowli komórkowych

  • ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii przepływowej

  • izolacja materiału genetycznego

  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot

  • oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR

  • wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA

   

  Członkowie STN przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

  1. Paulina Gacka, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  2. Agnieszka Foszcz, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  3. Roksana Leśnik, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  4. Pociask Justyna, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  5. Purwin Małgorzata, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  6. Karolina Kamińska, FARMACJA IV ROK

  7. Ewelina Kalinowska, FARMACJA IV ROK

  8. Patryk Zalewski, FARMACJA II ROK

  9. Natalia Choruży, FARMACJA II ROK

  10. Joanna Lebuda, FARMACJA IV ROK

  11. Wioleta Kutniewska, FARMACJA IV ROK