• Aparatura

  Analizator do badania składu ciała, typ: 920-2, model: Maltron Bioscan  Rok produkcji

  2010

  Specyfikacja

  Bio Scan 920 – 2, który pozwala otrzymać wyniki w zakresie 4 częstotliwości 5kHz, 50kHz, 100 kHz i 200 kHz, co w efekcie daje bardzo dużą powtarzalność i wiarygodność wyników w praktyce. Pomiar odbywa się w systemie jedno – lub dwukanałowym w układzie przeciwstronnym. Urządzenie pozwala także ocenić poszczególne parametry aż w 8 segmentach ciała. Jako pierwsze urządzenie ocenia jednocześnie tkankę tłuszczową brzuszną (wisceralną).
  Wyniki otrzymujemy już w kilka sekund, a z nich dowiemy się o zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, wody całkowitej, wody zewnątrzkomórkowej i wewnątrzkomórkowej, masie komórkowej, suchej masie ciała, masie mięśni, gęstości ciała, masie glikogenu, białka. Stosowany do dietetyki i kardiologii.

  Metoda analizy składu ciała pozwala określić zawartość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii. Umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych komponentów ciała. Jest to szczególnie pomocne przy indywidualnym doborze diety, a dzięki regularnej kontroli zmian składu ciała możliwa jest dokładna ocena efektywności zastosowanego leczenia dietetycznego. Badanie analizy składu ciała jest szczególnie zalecane u osób z nadwagą, niedowagą, otyłością, cellulitem, kulturystów.

  Powrót