Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aparatura.
 • Aparatura

  Reometr rotacyjny z układem stożek-płytka Brookfield  Rok produkcji

  Specyfikacja

  To rozwiązanie jest przyznaczone do badań wymagających szczególnych warunków pomiarowych, zarówno ze względu na precyzję pomiaru, jaki i na bezwzględną konieczność przeznaczania jak najmniejszej ilości substancji na pomiar. 

  Układ pomiarowy typu stożek/płytka stanowi integralną (nie demontowalną) część urządzenia. Taka geometria pomiarowa zapewnia zarówno dużą dokładność badania, jak i precyzyjną stabilizację temperatury, a objętość próbki konieczna do przeprowadzenia badania waha się w granicach od 0,5 do 2 ml w uzależnieniu od zastosowanego elementu pomiarowego (stożka). Dzięki takiej konstrukcji aparatu, można mierzyć bardzo nisko lepkie substancje, nawet rozpuszczalniki organiczne charakteryzujące się lepkością na poziomie od 0,1 cP [mPa.s] wzwyż (dla porównania woda ma lepkość 1 cP w temp 20°C).

  Reometr wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym RheocalcT pozwalają na zaawansowane podejście do kwestii analizy reologicznej płynów.

   

  Powrót