Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Centrum Badań Innowacyjnych  Informacje ogólne

  Celem badań zaprojektowanych przez Centrum jest poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania chorób cywilizacyjnych oraz ich skutecznej indywidualizowanej terapii w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe: w tym genomikę, transkryptomikę, epigenomikę, proteomikę i metabolomikę.

  Obszary badawcze zdefiniowane na podstawie dotychczasowych zainteresowań naukowych jednostek uczestniczących w projekcie obejmują choroby cywilizacyjne, które stanowią główne zagrożenia zdrowotne społeczeństw, w tym szczególnie badania dotyczą:

  • chorób nowotworowych (rak płuc, guzy mózgu),
  • chorób układu krążenia,
  • otyłości i cukrzycy typu 2,
  • chorób OUN (w tym choroby Alzheimera).

  Dane teleadresowe

  Centrum Badań Innowacyjnych
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  e-mail: cir.know@umb.edu.pl

  Profil badawczy i certyfikaty

  Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzą jednostki:

  • Zakład Chemii Leków
  • Samodzielna Pracownia Analizy Leków
  • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  • Zakład Bromatologii
  • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej
  • Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
  • Zakład Farmakodynamiki
  • Zakład Toksykologii
  • Zakład Farmakognozji
  • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  • Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz współpracujące jednostki zagraniczne:

                       - Center for Statistic, Hasselt University

                       - Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU

  Powrót