Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Sp. z o.o.  Informacje ogólne

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego wyposażone jest w najnowocześniejszy, innowacyjny na skalę światową symultaniczny skaner hybrydowy PET/MR o wysokim natężeniu pola magnetycznego 3.0 Tesla Biograph mMR 3 T (Siemens) umożliwiający jednoczasową ocenę metabolizmu jak i zmian morfologicznych w całym ciele. Połączenie techniki PET z MR umożliwia przeprowadzenie obrazowania molekularnego z oceną procesów fizjologicznych jak i patologii stwierdzanych w organizmie ludzkim, przy względnie niskim narażeniu na promieniowanie jonizujące.

  Jest to jeden z trzech tego typu skanerów w Polsce.

  Dane teleadresowe

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Sp. z o.o.

  ul. Żurawia 71A
  15-540 Białystok

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (budynek II)

  tel.: 737 48 00 41, 85 686 50 94

  fax: 85 686 50 93

  Link: Laboratorium Obrazowania Molekularnego

  Profil badawczy i certyfikaty

  Laboratorium Obrazowania Molekularnego wyróżnia się również pracownią izotopową klasy II prowadzącą badania nad nowymi radioizotopami używanymi w badaniach diagnostycznych skanera PET-MR, w której znajduje się: automatyczny dyspenser Althea firmy Comecer, komora gorąca Gallia 50 firmy Tema Sinergie oraz sprzęt do kontroli jakości radiofarmaceutyków zgodnie z aktualnymi wytycznymi Monografii Farmakopei Europejskiej (chromatografy: uHPLC, GC, ScanRam radioTLC; spektrometr gamma; czytnik endotkosyn bakteryjnych EndoSafe).

  W naszej ofercie badań diagnostycznych mamy dostępne radiofarmaceutyki:

  • 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza)
  • 18F-cholina
  • 18F-FET (fluoroetyltyrozyna)
  • 18F-florbetaben, 18F-florbetapir, 18F-flutemetamol
  • 18F-PSMA (ang. Prostste Specific Membrane Antigen)
  • 18F-DOPA (analog dopaminy)
  • 18F-fluoroestradiol (FES)
  • 18F-fluorek sodu

  Oferujemy również radiofarmaceutyki pozyskiwane przy użyciu  generatora 68Ge/68Ga:

  • 68Ga-DOTA-TATE, 68Ga-DOTA-TOC (analogi somatostatyny)
  • 68Ga-PSMA (ang. Prostste Specific Membrane Antigen)
  • 68Ga-FAPI (ang. Fibroblast Activating Protein Inhibitor)

   

  Co więcej, LOMiRT posiada 1,5 teslowy aparat MAGNETOM Sola Siemens z technologią BioMatrix, która umożliwia przebadanie każdego pacjenta w dowolnym zakresie. Urządzenie dopasowuje się do różnic anatomicznych, fizjologicznych i patologicznych poszczególnych pacjentów, eliminując wszystkie niepożądane skrajności. Dzięki innowacyjnym aplikacjom oraz technologii BioMatrix system zapewnia dostęp do badań tym pacjentom, którzy byli z nich wykluczeni ze względu na stan zdrowia lub złożoność badania.

  Badania przeprowadzane w LOMiRT mają zarówno charakter naukowy, diagnostyczny, jak i dydaktyczny.

  Powrót