Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Euroregionalne Centrum Farmacji  Informacje ogólne

  Euroregionalne Centrum Farmacji jest wysoko wyspecjalizowaną jednostką farmaceutyczno-analityczną, która wprowadza innowacyjne techniki badawcze do codziennej pracy naukowej. W nowoczesnym budynku wybudowanym na potrzeby Centrum mieszczą się sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, apteka szkoleniowa, dziekanat oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek jest wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną oraz w wysokospecjalistyczną aparaturę przeznaczoną do celów badawczo-dydaktycznych.

  Euroregionalne Centrum Farmacji wchodzi w skład Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie w strukturach Wydziału wyróżnić można 28 zakładów i 1 samodzielną pracownię. Założenie Euroregionalnego Centrum Farmacji przyczyniło się do efektywniejszej działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału oraz umożliwiło szeroką współpracę z innymi jednostkami medycznymi w kraju i za granicą.

  Dane teleadresowe

  ul. Mickiewicza 2D

  15-222 Białystok

  tel.: 85 748 5431

  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  Pełnomocnik Rektora ds. Projektu - prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Profil badawczy i certyfikaty

  Profil badawczy i certyfikaty

  Pracownicy Euroregionalnego Centrum Farmacji prowadzą badania dotyczące poszukiwania nowych leków (naturalnych i syntetycznych), oceny mechanizmu działania i toksyczności leków, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Wśród działalności naukowo-badawczej wyróżnić można również ocenę wpływu nowych związków na metabolizm komórek zmienionych nowotworowo, molekularne mechanizmy działania leków, ocenę zaburzeń metabolicznych towarzyszących rozwojowi różnych chorób, poszukiwanie naturalnych związków z żywności o działaniu antynowotworowym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów o znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym.

   

  EUROREGIONALNE LABORATORIUM ANALIZ FARMACEUTYCZNYCH

  Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych to pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym. Współpracę z placówką prowadzą przedstawiciele policji, prokuratury, straży pożarnej oraz straży granicznej.

  Powrót