Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych  Informacje ogólne

  Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. OWBK kompleksowo wspiera realizowanie badań klinicznych, przyczyniając się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez Sponsorów ośrodków badawczych w Polsce, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Otwarcie Ośrodka miało miejsce 15 czerwca 2022 r.

  Dane teleadresowe

  Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
  U
  niwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul.  Jerzego Waszyngtona 17 

  15-274 Białystok

                
  https://goo.gl/maps/vLgzx619G7RAQ4vN8  Adres do korespondencji:

  e-mail: owbk@umb.edu.pl 

  tel: (85) 686 5386

   
   Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  Profil badawczy i certyfikaty

  OWBK, kompleksowo obsługując badania kliniczne, skupia się na pozyskiwaniu, wycenianiu i kontraktowaniu nowych badań od zewnętrznych zleceniodawców. Odpowiada również za przygotowywanie, wycenianie i rejestrowanie badań inicjowanych przez szpitale uniwersyteckie. Realizacja zakontraktowanych badań odbywa się na stale rozbudowywanej infrastrukturze własnej, jak również partnerów lub podwykonawców. OWBK zaangażowany jest również w koordynację własnych, wieloośrodkowych badań klinicznych z szerokiego zakresu terapeutycznego.

   

  Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych posiada pomieszczenia oraz sprzęt niezbędny do pełnienia funkcji ośrodka wczesnych faz. W OWBK znajdują się: punkt pobrań i obróbki materiału, pokoje konsultacyjne, pokój zabiegowy, dwie sale łóżkowe, pokoje dla pielęgniarek i lekarzy. Ośrodek wyposażony jest m.in. w:

  • Aparaty holter EKG
  • Pompy infuzyjne strzykawkowe
  • Aparaty EKG
  • Sprzęt przeznaczony do monitorowania podstawowych funkcji życiowych
  • Defibrylatory
  • Specjalistyczne zamrażarki

   

  Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych wpływa na zwiększenie zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i szpitali uniwersyteckich w inicjowanie i realizację badań klinicznych o najwyższej wartości dla pacjenta. Wpływa on również na standaryzację i usprawnienie procedur, dzięki czemu wzrasta jakości prowadzonych badań. Szczególną zaletą OWBK jest ułatwienie współpracy z zewnętrznymi sponsorami badań klinicznych poprzez stworzenie ,,jednego okienka”, które pozwala na ich sprawniejszą koordynację i rozliczanie.

  Stworzenie w Białymstoku Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych pozwoliło na zagospodarowanie luki w systemie badań klinicznych i realizację ambitnych projektów naukowych. W wyniku powyżej wymienionych działań OWBK został jednym z członków Polskiej Sieci Badań Klinicznych, skupiającej najlepsze w kraju ośrodki badawcze i będącej członkiem europejskiej sieci ECRIN.

  Powrót