Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
  • Centra badawcze

    Centrum Symulacji Medycznej    Informacje ogólne

    Centrum Symulacji Medycznej jest międzywydziałową jednostką, na terenie której odbywają się zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarskim oraz położnictwie. Centrum rozpoczęło swoją pracę 2 października 2017 roku, od tego czasu codziennie odbywają się tu ćwiczenia praktyczne.

    Dane teleadresowe

    Centrum Symulacji Medycznej
    Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

    ul. Szpitalna 30
    15-295 Białystok

    tel.: +48 85 686 52 40

    strona internetowa: https://csm.umb.edu.pl/
    e-mail: csm@umb.edu.pl

    Profil badawczy i certyfikaty

    W Centrum Symulacji Medycznej UMB znajduje się:

    1.  sześć sal wysokiej wierności:
    • blok operacyjny,
    • sala z symulatorem karetki pogotowia,
    • sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
    • sala intensywnej terapii,
    • sala porodowa i do ćwiczeń umiejętności położniczych,
    • sala pielęgniarska.

     

    1. cztery sale niskiej wierności:
    • pracownia rzeczywistości wirtualnej,
    • pracownia komputerowego wspomagania nauczania,
    • sala symulacji z zakresu ALS/BLS,
    • sala nauki umiejętności technicznych laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych i nauki umiejętności chirurgicznych.

     

    1. oraz dwie sale wyposażone w unity stomatologiczne, stomatologiczne laboratorium materiałowe, cztery sale egzaminu OSCE i ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi oraz pięć sal do debriefingu.

     

    W salach wysokiej wierności odwzorowujących w najdrobniejszych szczegółach prawdziwe sale szpitalne znajdują się zaawansowane symulatory pacjenta dorosłego, dziecka, noworodka oraz rodzącej kobiety.

    Sale niskiej wierności wyposażone są w całą gamę przeróżnych trenażerów pomagających w opanowaniu podstawowych technik niezbędnych w pracy lekarza.

    We wszystkich salach Centrum pracuje najnowocześniejszy sprzęt audio-video pomagający prowadzić zajęcia symulacji medycznej, umożliwiający rejestrację ich przebiegu i późniejsze odtwarzanie materiału w celu ich wspólnej analizy.

    Powrót